Memurların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözümleri

Bugünkü yazımızda birçok memurun başına gelebilecek bir konuyu sorular özelinde genelleştirerek açıklamaya çalışacağız. Bu soruda özlük dosyasının statü değişikliğinde ortadan kalkıp kalkmayacağı ile KİT'lere yapılacak sınavsız atamaya kadar birçok konuya açıklık getirmeye çalışacağız.


Zabıta memuru KİT'lere sınavsız olarak sözleşmeli personel atanabilir mi?

3 yıllık zabıta memuruyum. Açıkçası işyerimi sevemedim. KPSS'ye girip 399'a tabi bir kurumu yazıp kazansam istifa ederek geçebiliyor muyum? 2 yıl sonraki KPSS'ye tekrar girdiğim de (Lisans mezunu olacağım inşallah) 657'li bir yer kazanırsam ilk kez atanıyor gibi mi olurum yoksa KİT te ki çalışmam kazanacağım yere intibak ettirilir mi? A.İ.

Kamu kurumlarında görev yapan bazı personelin KİT'lere sınavsız olarak atanması mümkündür. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; Öğretim elemanı, hakim, savcı ve kadrolu subay ve astsubaylar ile sözleşmeli subay ve astsubaylar, uzman jandarmalar ile uzman erbaşlardan kendi istekleriyle istifa etmiş olanların kamu iktisadi teşebbüslerinin sözleşmeli personel pozisyonlarına sınava tabi olmaksızın atanmaları mümkündür. 2914 sayılı Kanun'a göre istihdam edilen araştırma görevlilerinden en az iki yıl görev yapmış olanlarının da sınavsız olarak sözleşmeli olarak atanmaları mümkündür.

Bu konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir mütalaada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan devlet memurları ile öğretim elemanı, hakim, savcı ve kadrolu subay ve astsubaylar ile bunlardan istifa etmiş olanların, kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel pozisyonlarına sınava tabi olmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle açıktan atanmasının ilgili Kuruluşların takdirinde olduğu ifadesine yer verilmiştir.

Ancak, 657 sayılı Kanun'un 4/B statüsüne tabi sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapanların KİT'lere sınavsız olarak atanmaları mümkün değildir.

Diğer yandan, KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin daha önce memuriyet varsa bunların tekrar sınavsız olarak açıktan atama yöntemiyle istifa sonrası dönüş prosedürüyle memur olmaları mümkündür. Ancak, memuriyeti olmayan KİT'lerdeki sözleşmeli personellerin memuriyet kadrolarına sınavsız atanması mümkün değildir.

Memurluktaki kazanılmış haklarım 399'a intibak ettirilir mi?

657 sayılı Kanun'a tabi olarak görev yapan memurların KİT'lere açıktan sınavsız olarak veya KPSS sınavıyla atanmaları halinde ilgili kurumlardan özlük dosyaları kurumlarınca talep edilir. Yani, hukuki yaptırımı olmamakla birlikte özlük dosyasındaki bilgiler aynen muhafaza edilir.

Diğer yandan, 399 sayılı KHK'nın Kıdem Ücreti başlıklı 28'inci maddesinde; “Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasında olanlara% 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara% 5'i oranında kıdem ücreti verilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince memur olarak çalışılan süreler sözleşmeli personelin kıdem ücretinde dikkate alınacaktır.

Bunun dışında 15.10.2008 tarihinden önce memur olanların bu süreleri emekli keseneğine esas derece ve kademede dikkate alınacaktır. 15.10.2008 tarihinden sonra memur olanların ise emekli keseneğine esas derece ve kademesi olmayacağı için emeklilik açısından bir intibak söz konusu olmayacaktır.

Disiplin cezaları kaybolur mu?

Memurların KİT'lerde sözleşmeli personel olmaları halinde daha önce görev yaptıkları kurumlardaki özlük dosyaları ilgili kurumlarından talep edileceği için dosyada yer alan disiplin cezaları da muhafaza edilecektir. Ancak, bu cezaların sözleşmeli personeller için olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Örneğin memur olarak görev yapan bir personel, aylıktan kesme cezası almışsa bu personelin sözleşmeli personel olması halinde sözleşme ücretinden kesme cezası olarak cezanın devam ettirilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Bu kişi tekrar memur olarak atanırsa alınan aylıktan kesme ve üstü disiplin cezaları zaman aşımı süreleri içerisinde geçerliliğini koruyacaktır. Yani, özlük dosyası gölge gibi personeli takip edecek ve tekrar memur olarak atanıldığında cezalar zamanaşımı süresi içerisinde geçerliliğini koruyacaktır.

İleride tekrar zabıta olabilir miyim?

Zabıta kadrosunu şimdi kendi isteğim ile bırakırsam ilerde tekrar kazanmak için bir şart var mı (yaş v.b.)? İlerde Zabıta kadrosunu kolayca alabilmem için yapmam gereken nedir (Kadromun uhdemde kalması şartıyla farklı bir müdürlükte çalışmak istiyorum dilekçesi verdim çalıştığım belediyeye fakat kadronu bırakırsan olur diyorlar)?

Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin Başka Memurluklardan Naklen Geçiş başlıklı 16'ncı maddesinde; “ Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 13'üncü maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 14'üncü maddede öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanun'a ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, Danıştay Onikinci Dairesi'nin 6/4/2011 tarihli ve 2008/5911 Esas – 2011/1567 Karar sayılı kararı ile bu yönetmeliğin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin iptal edildiğini de belirtmek isteriz.

Diğer yandan, bu hükmün daha önce Zabıta olarak görev yapmayanların ilk defa Zabıta olarak atanmalarında uygulanacağını düşünüyoruz. Çünkü, daha önce Zabıta olarak görev yapmış olmak genel olarak bir kazanılmış hak teşkil etmektedir. Şunu da belirtmek isteriz ki Zabıta olarak görev yapanların bu görevden ayrılmaları halinde tekrar bu göreve atanmaları kurumların takdirindedir ve kurumların bu konudaki takdir haklarını kullanmaları konusunda zorlanmaları da mümkün değildir.
AHMET ÜNLÜ/ Yeni Şafak
Etiketler:

Yorum Gönder

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget