Temmuz 2016

669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KHK ile Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

Resmi Gazete'deki kanun hükmündeki kararname kapsamında bin 389 askeri personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı da var.Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında, kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlandı.


Resmi Gazete'deki KHK kapsamında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında, kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlandı.
Bu kanuna aykırı olmayan ve diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığına verilen görev ve yetkilere ilişkin hükümler saklı bırakıldı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakanın, gerekli gördüklerinde Kuvvet Komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabileceği ve bunlara doğrudan emir verebileceği, verilen emrin herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirileceği de karara bağlandı.

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin miktarı, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenebildiği gibi toplu sözleşmelerle de bu ödeneğin miktarı konusunda belirleme yapılabilmektedir.

Hazırlık ödeneğinden yararlanacak olanlar
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup da fiilen öğretmenlik yapanlara (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil) öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmektedir.
Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an kursu öğreticisi pozisyonlarında sözleşmeli olarak istihdam edilip fiilen öğreticilik yapanlara da toplu sözleşme hükümleri gereği bu ödenek aynı şekilde ödenmektedir.

Göreve başlama zamanına ve görevden ayrılma haline göre tazminatın ödeme şekli
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneme zamanı, öğretim yılının başladığı aydır. Ödemenin yapılacağı tarih ise ayrıca Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenir.
Çeşitli sebeplerle (yasal izinlerin kullanılması veya ilk defa ya da yeniden atanma gibi) öğretim yılının başladığı aydan sonra (Eylül ayından sonra) ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayan öğretmenlere, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin %75’i; birinci dönem ders yılı bittikten sonra ikinci dönem ders yılının sona erinceye kadar göreve başlayanlara ise hazırlık ödeneğinin %50’si oranında ödeme yapılır.
Ödeneği alan ancak öğretim yılı bitmeden ortaya çıkabilecek olan; emeklilik, aylıksız izin, naklen başka kuruma geçme, istifa ve ya ölüm hallerinde, hazırlık ödeneği ilgililerden (veya mirasçılarından) geri alınır.

Ödeneğin miktarı
Bütçe kanunları veya Bakanlar Kurulu kararları ya da toplu sözleşmelerle belirlenen hazırlık ödeneğinin brüt miktarı üzerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.
2015 yılında imzalanan ve kamu çalışanlarının 2016-2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler de içeren toplu sözleşmeye göre, 2016 yılı Eylül ayında öğretmenlere ödenecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 1000 TL, net tutarı ise 992 TL olacak.

Bugün açığa alınan kamu personeli sayısının 70 bine dayandığı yönünde bir haber tüm medyada yer almıştır.

Ancak haberi dikkatli bir şekilde okuduğumuzda, toplam sayıya MEB'in, özel okullarda çalışıp da lisansı iptal edilen kamu personeli sayısının da dahil edildiği anlaşılmaktadır. Ancak FETÖ okullarında çalışan ve lisansı iptal edilenlerin bu toplam sayıya dahil edilmesi doğru değildir. Zira bunlar en başta kamu personeli değildir.

Medyaya yansıyan bilgilere göre şuan için açığa alınan personel sayısı şu şekildedir:
KAMU KURUMU AÇIĞA ALINAN PERSONEL SAYISI
Milli Eğitim Bakanlığı 21.738
Çalışma Bakanlığı 1.180
Sağlık Bakanlığı 5.581
Maliye Bakanlığı 1.500
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 599
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 560
Ulaştırma Bakanlığı 529
Dışişleri Bakanlığı 88
Enerji Bakanlığı 300
Gençlik ve Spor Bakanlığı 265
Başbakanlık ek bina 257
Orman ve Su Bakanlığı 221
Gümrk ve Ticaret Bakanlığı 184
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 167
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110
Ekonomi Bakanlığı 15
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1.379
Kalkınma Bakanlığı 97
Avrupa Birliği Bakanlığı 22
Diyanet İşleri Başkanlığı 1.112
TRT 300
Hazine Müsteşarlığı 62
BDDK 86
SPK 36
RTÜK 29
EPDK 25
TUİK 21
TOKİ 22
Kalkınma Bankası 10
Borsa İstanbul 51
Anayasa Mahkemesi 63
Sayıştay 108
YÖK 654
Toplam 37.371
Yukarıdaki sayılara ilave olarak,
Üniversitelerde 2.239 akademik personel,
İçişleri Bakanlığında 7.899 emniyet personeli,
Jandarma Genel Komutanlığında, 614 jandarma personeli,
HSYK tarafından alınan karar gereğince 2.745 hakim ve savcı,
Danıştay ve Yargıtay'da 178 üye,
İçişleri Bakanlığınca da 246 mülki amir olrak üzere,
toplam 13.921 diğer kamu personeli hakkında açığa alma işlemi uygulanmıştır.
Bu sayıyı toplam açığa alınan memur sayısı ile birleştirince açığa alınan toplam sayı 51.292 olmaktadır.
Bir kez daha ifade etmeliyiz ki, toplam sayıya, FETÖ özel okullarında çalışan ve lisansı iptal edilen 21.029 personel ilave edilmemelidir.

MEB Müsteşar Yusuf tekin imzası ile yayımladığı yazıda, nöbet görevler kısmında nöbetçi personelin neler yapacağını sıralarken özellikle nöbetçinin günlük emniyet çizelgesini doldurma talimatının nöbetçi öğretmeni de kapsayıp kapsamadığı hususuna açıklık getirilmemiş. Ancak son kısımda okul ve kurumlardaki nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektr denmektedir.  İşte MEB yazısı;

OlağanüstüHal (OHAL) ile alınan önlemler çerçevesinde sosyal medyada da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Darbe girişimi gecesi yani 15 Temmuz'da Türkiye'de en sık kullanılan Twitter, Facebook gibi sosyal medyanın kullanım oranı normal günlerdekinin 3 katına çıktı. Darbe girişimine karşı mücadele verenler için önemli haberleşme kanalı olarak kullanılan sosyal medyanın, 3 aylık OHAL ilanının ardından daha dikkatli kullanılması konusunda uzmanların bazı önerileri var.

'KAMU DÜZENİ AÇISINDAN TEHLİKELİ'
Avukat Fehmi Özmestik'e göre, sosyal medyada farkında olmadan suç işlenilebilir. OHAL kapsamında yayımlanan ilk kanun hükmünde kararnamede (KHK), sosyal medya ortamında işlenen suçlara ilişkin doğrudan bir düzenleme yapılmadığına dikkat çeken Özmestik, "Ancak sosyal medya üzerinden özellikle terör örgütü propagandasının yapılması, gerçek dışı haberler paylaşarak halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek söylemlerde bulunulması, yine darbe teşebbüsünü övmek, gerçek dışı görseller paylaşmak suretiyle kamu düzeni açısından tehlikeli ortam oluşması hallerinde, bu içerikleri paylaşanlar hakkında soruşturma açılacak" dedi.

'KÖTÜ NİYETLİ KULLANILABİLİR'
İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel de "Sosyal medya kullanımında, farklı görüşlerin var olma çabası içerisindeki yorumların kutuplaşmalara ve daha da ileri giderek bölünmeye ortam hazırlamakta" olduğunu savunurken, "Sosyal medyanın etkisinin ne kadar güçlü olduğunun farkında olup, paylaşımlarımızın nelere sebebiyet vereceğini öngörmemiz gerekiyor" dedi. Siber güvenlik uzmanı Halil Öztürkci, "Sosyal medya üzerinden yapılabilecek algı operasyonları, özellikle devlet kurumlarına yapılacak siber saldırılar sonucunda elde edilmiş bilgiler kötü niyetle kullanılabilir. Bu konuda hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de özel sektördeki firmaların siber güvenliklerine daha fazla önem göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

NEFRET DİLİ KULLANMAYIN
Sosyal medyada her okuduğunuz bilgiye güvenmeyin. Haberin doğruluğunu sorgulayın, araştırın.
-Gördüğünüz fotoğraflar yanıltıcı olabilir. Arama motorlarında doğruluğunu araştırın.
-Paylaştığınız bilgilerden sorumlu olduğunuzu unutmayın. Emin olmadığınız bilgileri paylaşmaktan kaçının.
-Şehit haberlerine ve toplumda infial yaratan olaylara karşı kayıtsız kalmayın.
-İnsani ve etik değerlere uygun davranışlar sergileyin. Ölüm ve şehitler üzerinden siyaset yaparken dikkatli olun.
-Hiç tanımadığınız insanlar hakkında kişiyi hedef gösterecek paylaşımlar yapmayın.
-Nefret dili kullanmayın, aynı fikirde ve siyasi görüşte olmadığınız insanları aşağılamayın, devlet büyüklerine hakaret etmeyin.
-Sosyal medyadan organize edilen eylemlere katılırken dikkatli olun.

Üniversiteye giriş için sınav maratonu tamamlandı ama daha süreç bitmiş değil. 18 Temmuz’da yerleştirme puanlarının açıklanmasının ardından bu kez de tercih maratonu başlayacak. Bu yıl yerleştirme sisteminde üniversite tercihi yapacak adayları ilgilendiren önemli değişiklikler var. Bunların başında “baraj” getirilen bölüm sayısının artması geliyor. Hatırlanacağı üzere YÖK geçen yıl tıp ve hukuk fakülteleri ile başarı sırası barajını başlattı. Tıp tercihi yapacaklar için ilgili puan türünde yani MF-3’te adayın ilk 40 bin, hukukta ise TM-3’te ilk 150 bin başarı sırasında olmasını istedi.

Bu yıl baraj getirilen bölümlere iki tane daha eklendi. Bunlardan biri mimarlık, diğeri de mühendislik. Mimarlık okumak isteyenin MF-4’te ilk 200 bin başarı sırasında olması gerekiyor. Mühendislik fakültelerinde ise istenen başarı sırası MF-4’te ilk 240 bin. Ancak ziraat, su ürünleri ve orman fakülteleri bu barajın dışında tutuldu.

Eğer tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık tercihi yapacaksanız ve bu başarı sıralarında değilseniz tercih yapma hakkınız yok. Geçen yıl baraj getirildiğinde KKTC üniversiteleri bundan muaf tutulmuştu. Ama bu yıl onların da muafiyeti son buldu ve baraj onlar için de geçerli oldu.

Tercih listenize ise bu yıl 30 değil, 24 bölüm yazabileceksiniz. Bu da tıpkı baraj gibi YÖK’ün getirdiği bir uygulama. Gerekçesi de adayların gitmeyecekleri bölümleri tercih listelerine koymalarını ve kontenjan yakmalarını engellemek.

Bu yılın adayları tercihlerinizi yapmadan önce “üniversitenin performansını” kılavuzda görebilecek. Geçen yıl üniversitelerin programlarının karşısında kaç profesör, kaç doçent, kaç yardımcı doçent olduğu yer almıştı. Bu yıl da üniversitelerin programlarının sahip olduğu ulusal ve uluslararası akreditasyonların bilgileri konuldu. Böylece seçtiğiniz programın akredite edilip edilmediğini görme şansınız olacak. Bir başka yenilik ise mezunların TUS, KPSS gibi sınavlardaki başarılarının da yer alması olacak.
Adaylar tercihlerini yaparken bu değişiklikleri dikkate alacak.

BURSLARDA DİKKATLİ OLUN
Ancak eğitim sayfalarımızda duyurduğumuz üniversitelerin verdiği başarı, spor, sanat hatta uluslararası diplomalarla ilgili burslar hakkında bir uyarımız olacak. Birçok aday tercihini yaparken kılavuzda yer alan koşulları okumadığı için gelecekte sıkıntı yaşıyor.
Çünkü bazı burslarda “özel koşullar” var. Bunların başında da akademik başarı geliyor. Eğer üniversitelerin istediği not ortalamasını tutturamazsanız bu kez bursunuz kesiliyor ve ücretli öğrenci durumuna düşüyorsunuz. Yani girişte aldığınız burs öğreniminiz süresince devam etmeyebiliyor. Bazı burslarda ise öğrenciliğiniz boyunca disiplin cezası almamanız gerek. Ceza aldığınızda yine bursunuzu kaybedebiliyorsunuz. Bazı burslarda akademik başarı şartı olmuyor. Burslarla ilgili dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise “zorunlu hizmet” koşulu. Özellikle bu koşul tıp başta olmak üzere sağlık programlarını kapsıyor. Örneğin hazırlık dahil 7 yıl burslu tıp okuduğunuzda 7 yıl üniversitenin gösterdiği bir kurumda çalışmak zorunda kalabilirsiniz.
Bu yüzden de tercihlerinizi yaparken programların karşısında yer alan rakamların ne anlama geldiğini öğrenmelisiniz.

ÖĞRETMENLERİN 2016 YILI YAZ TATİLİ AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ
MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER
DEĞİŞTİRME DUYURUSU
Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR
1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37'nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.
2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2016 tarihi esas alınacaktır.
3. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
4. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.
5. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.
6. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
7. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.
8. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacaktır.
9. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 30 Eylül 2016 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
10. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.
11. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

Darbe girişimi ve sonrasında yaşanan FETÖ operasyonları kapsamında açığa almalar devam ederken açığa alınan öğretmenlerle ilgili tedbir amaçlı önemli bir yazı MEB tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen ve eğitim kurumlarına tebliğ edilen uyarı yazısı ile açığa alınan öğretmenlerin üzerindeki bütün resmi kurum şifrelerinin iptal edilmesi istendi.

   Yayınlanan Resmi yazıya göre Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlerin Mebbis ve tüm internet şifreleri haklarındaki soruşturmalar neticelenene kadar silinecek ve kendilerine yeni şifre verilmeyecek.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen ilgili yazı;
                                                     
                                                        TC
                                               .... VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı:40196750/450/8030859                                    28.07.2016
.........MÜDÜRLÜĞÜNE
    Okulunuz/Kurumunuzda 657 sayılı devlet memurları kanunun 137. Maddesi gereğince görevinden uzaklaştırma tedbiri alınan personelin varsa Kişisel e-okul, TEFBİS be Kurumsal MEBBİS Web panel yönetimi, DYS kullanıcılarının soruşturmaları neticelendirilinceye kadar iptal edilmeleri hususunda;
   Gereğini önemle rica ederim.
....
Müdür a.
Şube Müdürü

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2016-ÖSYS tercih işlemlerinin bugün alınmaya başlandığını ve tercih süresinin 3 Ağustos'ta sona ereceğini bildirdi.

2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayınlandı.

YENİ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Duyuruda, 18 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM'nin internet sayfasından yayınlanan kılavuzda güncelleme yapıldığından adayların tercih işlemi için bugün yayınlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.

Kılavuzda yapılan değişiklikler

18 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanan kılavuzda aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır:

1)      Kılavuzda yer alan Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5’ten aşağıda belirtilen Üniversiteler çıkarılmıştır:

Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)
Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)
Fatih Üniversitesi (İstanbul)
Gediz Üniversitesi (İzmir)
İpek Üniversitesi (Ankara)
Melikşah Üniversitesi (Kayseri)
İzmir Üniversitesi (İzmir)
Mevlana Üniversitesi (Konya)
Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)
Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)
Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)
Şifa Üniversitesi (İzmir)
Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)
Zirve Üniversitesi (Gaziantep)

2) TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda “Kimya” alanında alınan dereceler için “tıp programı” eklenmiştir.

3)  Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin kontenjanları yeniden düzenlenmiştir.


"Tercih süresi uzatılmayacak"
Duyuruda, "tercih süresi" tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacağı ve gönderilen düzeltme/değişiklik taleplerini içerir dilekçelerin işleme alınmayacağı belirtildi.

Tercih işlemlerinin 3 Ağustos saat 23.59'da sona ereceği ve tercih süresinin uzatılmayacağı da duyuruldu.

Ek puanı hesaplanan aday sayısı azaldı
Öte yandan ÖSYM tarafından "ÖSYS Tercihlerinde ek puanı" ile tercih yapacak adaylar için de bir duyuru yayınlandı.

2016-ÖSYS Kılavuzuna göre bu yıl, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselere 30 Mart 2012'den sonra kayıt yaptıran öğrenciler için ek puanın hesaplanmadığı bildirilen duyuruda, bunun sonucu olarak birçok puan türünde ek puanı hesaplanan aday sayısının bir önceki yıla göre azaldığı ifade edildi. Duyuruda, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan YGS ve LYS'lerde her bir puan türünde ek puan hesaplanan aday sayılarını gösteren tabloya da yer verildi. 

Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin yerleştirileceği okullar belli oldu
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, Yükseköğretim Genel Kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, hangi üniversitelere yerleştirileceğiyle ilgili esasların karara bağlandığını bildirdi.

Bu kapsamda, kapatılan 13 vakıf üniversitesinin öğrencilerinin yerleştirileceği üniversitelerin belirlendiğini ifade eden Er, öğrenci sayısı fazla olan Fatih Üniversitesinin öğrencilerinin yerleştirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, Kanuni Üniversitesinin ise eğitim öğretime başlamadığını belirtti.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 15 vakıf üniversitesine ilişkin bilgi veren Er, kapatılan üniversitelerde 65 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade etti.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin yerleştirileceği üniversitelerin belirlendiğini açıkladı. Buna göre;"Seçimlerin yapılmaması üniversitelerimizde sıkıntıya yol açmamakta"
Er, bir planlama dahilinde rektörlerden oluşan ekipler kurularak, yerinde bilgilendirme ve aydınlatma çalışmalarını yürüteceklerini, bu kapsamda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, Brüksel'de ilgili kuruluşlarla görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

YÖK'ün bünyesinde OHAL Komisyonu oluşturulduğunu belirten Er, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizdeki sürece ilişkin görevden almalar ve soruşturmalarla ilgili süreçleri koordine ediyor ve yakından takip ediyoruz. Dün itibarıyla devlet üniversitelerimizde 440'ı profesör, 525'i doçent, 654'ü yardımcı doçent olmak üzere toplamda 2 bin 239 akademik personel ile 654 idari personel, vakıf üniversitelerimizde ise 79'u akademik, 18'i idari olmak üzere toplam 97 personel hakkında işlem başlatılmış ve yürümektedir.

Akademik personelle ilgili işlemler, üniversitelerimizde başlatılmış olan işlemlerin tamamlanmasından sonra kısa süre içinde YÖK'te, idari personelle ilgili işlemler ise 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ilgili üniversitelerde sonuçlandırılacaktır."

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı “sözleşmeli öğretmenlik” yasası, önceki gece OHAL’in 2. KHK’sında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre MEB çok eleştirilmesine rağmen öğretmen adaylarını, “sözlü mülakattan başarılı olma şartıyla atama” kararından vazgeçmedi. Sözleşmeli öğretmenler, KPSS puanının yanı sıra sözlü mülakat başarısına göre atanacak. Atandıktan sonra 4 yıl sözleşmeli çalışacak; daha sonra istedikleri takdirde aynı yere kadrolu olarak atanacak.
Atandıkları yerde, ancak 2 yıl daha çalışan öğretmenler tayin isteme hakkı elde edecek. MEB, darbe girişiminin ardından yaptığı cemaat operasyonu ile açığa aldığı şimdilik 22 bin öğretmen yerine ilk etapta MEB teşkilatındaki 40 bin norm fazlası öğretmeni görevlendirmeyi planlıyor. MEB’in hazırladığı taslakta, sözleşmeli öğretmenlikte 3 yıldan sonra kadro ve 2 yıl daha aynı ilde çalışma şartı ile toplamda 5 yıl, “çakılı” öğretmenlik modeli söz konusuydu. Ancak yayımlanan KHK’ya göre, öğretmenler atandıktan sonra 4 yıl sözleşmeli olacak. Daha sonra istedikleri takdirde aynı yere kadrolu olarak atanacak.


Eşler birleşemeyecek
Atandıkları yerde 2 yıl daha çalışan öğretmenler tayin isteme hakkı elde edecek. Yani toplamda öğretmenler hiçbir suret ile atandıkları il, okul ya da kurumunu 6 yıl boyunca değiştiremeyecek.
Eş durumu atamalarında eşlerden sözleşmeli öğretmen olmayan sözleşmeli öğretmen olan eşin yanına gitmek zorunda kalacak. Yani eşlerden her ikisi de sözleşmeli öğretmen ise eş durumu tayinleri ile eşlerin birleşmesi mümkün olmayacak. Sözleşmeli öğretmen atamaları öncelikli olarak adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak’a yapılacak.

Mülakat ısrarı
KHK ile birlikte MEB’in çok eleştirilmesine rağmen, öğretmen adaylarını “sözlü mülakattan başarılı olma şartıyla atama” kararından vazgeçmediği de ortaya çıktı. Yasaya göre herbir branştan belirlenen kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata çağırılacak. Atamalara, mülakat puanı, tecrübe ya da KPSS puanlarının yüzdelik etkilerinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.
KHK’nın yayımlanmasının ardından MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, ilgili yönetmeliği çıkarmak için çalışmaya başladı. Yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvurularının ne zaman ve nasıl alınacağı, sözlü sınava alınacakların nasıl belirleneceği ve takvimi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları yer alacak. Bakanlığın hafta başında yönetmeliği yayımlaması bekleniyor.

22 bin yerine 40 bin görevlendirme
Yine yasaya göre, sözleşmeli öğretmenlerin statüsü 4-B olacak. Yani bu öğretmenler sözleşmeli olarak çalışacakları 4 yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun korumasında olmayacak. Bu kadrolara atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Ufak bir disiplin soruşturmasına bile maruz kalan sözleşmeli öğretmenler, tamamen işsiz kalabilecek. Sözleşmeli öğretmen yasasının da OHAL kapsamında çıkarılan KHK’nın içinde yer verilmesi, yasaya yargı yolunu da kapatmış bulunuyor. Öte yandan MEB, darbe girişiminin ardından yaptığı cemaat operasyonu ile açığa aldığı şimdilik 22 bin öğretmen yerine ilk etapta MEB teşkilatındaki 40 bin norm fazlası öğretmeni görevlendirmeyi planlıyor. Sözleşmeli öğretmen ataması ise Şubat 2017’de gerçekleştirilecek.?

 DUYURU
(28 Temmuz 2016)
2016-ÖSYS: Tercih İşlemleri
2016-ÖSYS tercih işlemleri, 29 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak ve 3 Ağustos 2016 tarihinde sona erecektir. 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. 

18 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanan kılavuzda aşağıda belirtilen güncellemeler yapıldığından adayların tercih işlemi için 28 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.  
Adaylar tercihlerini, 29 Temmuz -3 Ağustos 2016tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır.  ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır.  Adayların tercihlerinin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmaları için ekranda “2016-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeleri gerekmektedir.  Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamalıdır. 
Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. “Tercih Süresi” tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamaz. Merkezimize gönderilen düzeltme/değişiklik taleplerini içerir dilekçeler işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.
Tercih işlemleri, 3 Ağustos 2016 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih süresi uzatılmayacaktır. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümü (2 kısım halinde düzenlenmiştir) mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.  
2016-ÖSYS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.
                                                                                                         ÖSYM BAŞKANLIĞI       

18 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanan kılavuzda aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır:
1)      Kılavuzda yer alan Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5’ten aşağıda belirtilen Üniversiteler çıkarılmıştır:

Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)
Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)
Fatih Üniversitesi (İstanbul)
Gediz Üniversitesi (İzmir)
İpek Üniversitesi (Ankara)
Melikşah Üniversitesi (Kayseri)
İzmir Üniversitesi (İzmir)
Mevlana Üniversitesi (Konya)
Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)
Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)
Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)
Şifa Üniversitesi (İzmir)
Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)
Zirve Üniversitesi (Gaziantep)

2)      TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda “Kimya” alanında alınan dereceler için “tıp programı” eklenmiştir.
3)      Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin kontenjanları yeniden düzenlenmiştir. 


MEB'de, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kapatılan okullar ve açığa alınan öğretmenlerle ilgili işlemler sürerken, bir yandan da 2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğretmen ihtiyacının karşılanması için hazırlıklar devam ediyor.

Bakanlık, ülke genelindeki 40 bin norm fazlası öğretmenin, darbe girişiminin ardından kapatılarak devlet okuluna dönüştürülecek ve açık bulunan diğer okullarda görevlendirilmesi için çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda norm fazlası öğretmenler, "bulundukları illerde, ihtiyaç oluşacak okullara tercihlerine göre" yerleştirilecek.

- TEOG sürecine dahil edilmesi planlanıyor
Hakkında kapatma kararı verilen okulların da devlet okuluna dönüştürülmesi için hazırlıklarını sürdüren bakanlık, illere yazı göndererek, bu kurumların norm kadrolarının belirlenmesini istedi.
Bakanlık, kapatılan özel okulların hiçbirinin atıl kalmaması yönünde de çalışma yürütüyor. Kapatılan okullardan devlet liselerine dönüştürüleceklerin, TEOG tercih ya da daha sonra nakil sürecine dahil edilmesi planlanıyor.

Silahsız sivillerin üzerine kobralarla ateş açıp şehit ettiler. Tanklarla insanları ezip paramparça ettiler. F16'larla milletin üzerine bomba yağdırdılar. Egemenliğimizin sembolü olan meclisi bombaladılar. Türk milleti ve Devleti tarih boyunca sayısız ihanete uğradı ama böylesine büyük bir ihaneti, böylesine büyük bir kalleşliği yaşamadı. TSK bizim göz bebeğimizdir şerefimizdir. Bu ihaneti yapan vatan hainleri TSK mensubu değildir. Bu hainler TSK'nın içine sızmış olana vatan millet devlet düşmanı terörist bir gruptur. Bu darbe girişimi milletin bizatihi kendisiyle vatansever asker ve polislerle püskürtülmüştür. Bu millet şerefini namusunu egemenlik haklarını doğmamış torunlarının geleceğini çalmak isteyen dış destekli bu terörist gruba karsı bir vatan mücadelesi vermiş ve kazanmıştır. ALLAH Şehitlerimizden razı olsun bu terörist kalkışmaya karsı duran herkesi korusun.

Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi öncesinde eylemlerini kesen terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları, darbe girişimi başarısız olunca devreye girdi. PKK, darbe sonrası oluşan boşlukta, darbecilerin lehine olacak şekilde kaotik ortamı ve çelişkiyi derinleştirmek için Doğu ve Güneydoğu'da bulunan mensuplarına "şehir savaşı" talimatı verdi. Kandil'den teröristlere gönderilen talimatta tüm YPS'lilerin (Sivil Savunma Güçleri) şehre inmesi, mayınlama, hendek ve barikat oluşturulması istendi. Kandil'in en dikkat çeken talimatı ise darbecileri bastıran polisin hedef alınması oldu. Kandin'in talimatı doğrultusunda öncelikle Trabzon-Maçka'da 3 polis şehit edildi. Ardından Mardin-Şanlıurfa Yolu'nda polis aracına el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi. Bu saldırıda da şehit ve yaralılar oldu.

HENDEKLER YENİDEN
Darbe girişimi öncesinde kazdıkları hendek ve barikatlara gömülen teröristler, yeniden hendek kazmaya başladı. Van'ın Edremit ilçesinde hendek kazmaya ve barikat kurma eylemine yeniden başlandığı belirtildi.PKK'nın elebaşıları, darbe girişimi başarısız olunca, darbenin arkasındaki yapıyı gizleme yarışına girdi. Örgüt elebaşılarından Mustafa Karasu "Fetullahçılar darbe yaptı denilerek hem Fetullahçıların üzerine daha fazla gitme imkanı yaratılmakta hem de darbecileri Fetullahçı gösterip çeşitli destekler almak ve toplumsal meşruiyetini güçlendirerek darbe girişiminde bulunanlar ve çevresi daha fazla ezilmek istenmektedir" açıklaması yaptı.

HDP DE BOŞ DURMADI
HDP de darbe girişimi sonrasında darbenin FETÖ tarafından değil hükümet tarafından yapıldığını savunarak, darbeye karşı çıkan halka hakaret yağdırdı. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, darbeye karşı sokaklara inen vatandaş için "IŞİD'çi bir kafa, bir güruh, Hüda-Parlısıyla, AKP'lisiyle bütün dinci, gerici gruplar, meydanlarda güç gösterisi yapıyor" tabirini kullandı. HDP'li Ertuğrul Kürkçü ise yaşananların "Saray darbesi" olarak niteledi. Aynı dili HDP Genel Mekrezi de kullandı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Zaten darbe başarılı olsaydı ilan edilecek olan OHAL idi. Şimdi dünyaya darbeyi püskürttüğünü, demokrasiyi koruduğunu süslü cümlelerle manipüle eden AKP hükümeti, OHAL ilan ederek, zaten olacak olanı yapıyor" denildi. PKK ve HDP ile aynı çizgide yer alan DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) ve bazı STK'lar darbe girişimi sonrası Abdullah Öcalan ile görüşme yapılmamasını bahane ederek mitingler düzenleme kararı aldı.


GÜNEYDOĞU'DA 'ULUDERE' SEVİNCİ

Uludere'de 34 sivilin katledilmesine neden olan yanlış istihbaratı veren dönemin sınır karakol komutanının FETÖ üyeliğinden gözaltına alınması, Güneydoğu'da sevinçle karşılandı. HAK-PAR Kurucusu İbrahim Güçlü, star'ın duyurduğu haberin bölgede ses getirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Uludere olayı, bölge halkı ile devletin arasını açmak için yapılmıştı. Roboski katliamının, FETÖ cuntası tarafından yapıldığının ortaya çıkması, bölge halkı açısından çok önemli. Uludere olayındaki sorumluların bulunup açığa çıkartılması, devlet ile bölge halkı arasında daha

sıcak ilişkilerin kurulmasını sağlayacaktır." Güçlü, Uludere'de hükümeti sorumlu tutan Türk veya Kürt aydınların, FETÖ bağlantısının ortaya çıkmasının ardından sessizliğe bürünmesine de dikkat çekti.

Kapatılan, FETÖ ile bağlantılı bin 700 özel okulun eğitime kazandırılması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Binlerce dersliği bünyesinde barındıran okulların mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine'ye devredilmişti. El konulan binaların ne olacağına ilişkin soru işaretleri ortaya çıkarken, MEB'in Maliye Bakanlığı'ndan bu okulları istediği, iki bakanlığın bu konuda birlikte çalışma yürüttüğü belirtildi.

FETÖ'nün en bilinen okullarından olan İzmir'deki Yamanlar Koleji'ne de el konulmuş, atanan kayyum heyeti ortaokul ve ilkokul bölümlerinin adını 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu-İlkokulu olarak değiştirmişti.

OKUL TÜRÜNE GÖRE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Söz konusu binaların milli servet olduğunu kaydeden bakanlık yetkilileri, kapatılan okulların devlete devrinin hafta başında tamamlandığını söyledi. Bu okulların hepsinin kendilerine devredilecekmiş gibi bir çalışma yürüttüklerini ifade eden MEB yetkilileri, hangi okulun hangi okul türüne dönüştürüleceğine ilişkin çalışmaları il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla tamamladıklarını açıkladı. Söz konusu okullar; imam hatip, sosyal bilimler, fen bilimleri, mesleki ve teknik Anadolu lisesine dönüştürülecek.


ÖĞRETMEN İHTİYACI BELİRLENİYOR
Çalışmayı şimdiden yapmalarının büyük önem taşıdığını dile getiren yetkililer, bu okullara ne kadar öğretmen ihtiyacı olacağını belirlemeye başladıklarını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ildeki birimleriyle kapatılanlara ek olarak FETÖ ile bağlantılı başka özel okulların daha olup olmadığının belirlenmesi için de çalışma yürüttüğü öğrenildi. Yeni bir kapatma dalgasının da gelebileceği vurgulanıyor. Bu özel okullar da önce Hazine'ye, ardından MEB'e devredilecek.

Fetullahçı terör örgütü ile bağı olan kamu çalışanlarına görevden el çektirilmesi bütün kurumlarda devam ediyor. Bu temizlik sürecinde kamuda bir hizmet ve eleman boşluğu olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını geçen yazımızda anlatmıştık. Bununla ilgili yasal altyapı da hazırlandı. Darbe girişiminin ardından alınan OHAL kararının ilk kararnamesi de yürürlüğe girdi. Bu kararnamede kamu çalışanlarıyla ilgili önemli düzenlemeler yer aldı. Buna göre görevine son verilen kamu çalışanlarının bir daha kamu hizmetlerinde yer almalarının önüne geçildi. Örgüt ile bağı olanlar sadece kamu kuruluşlarında değil özel güvenlik şirketlerinde de kurucu, ortak ya da çalışan olamayacak.


SON PARAGRAF YETKİ VERDİ
Kararnamede kamu çalışanlarıyla ilgili bölümün son cümlesi hükümete yeni kadro açma yetkisi veriyor. Üstelik bu yetkide sayı sınırlaması da olmayacak. Bu kadrolara açıktan atama yapılabilecek. Kararnamede bu konu şu cümlelerle ifade ediliyor: "Görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılabilir..."

ÖNCELİK MİLLİ EĞİTİM'DE
Bu noktada ilk atamaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor. Özellikle okulların açılmasından önce ağustos ayında 20 binden fazla öğretmen alımı yapılacak. Bu öğretmenler yeni eğitim-öğretim yılında görevlerine başlayacak.

FETÖ'CÜYE ERKEN EMEKLİLİK DE YOK!
Devlet memurluğundan çıkartılan terör örgütü üyesi kamu çalışanların tekrar devlet kurumlarında ya da özel güvenlik şirketlerinde görev alamayacak. Açığa alınanlarla ilgili de hem idari hem de adli soruşturma devam edecek. Bu süreçte de fiilen devlet memurluğu yapamayacaklar. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile fiili hizmet zammı (yıpranma ile erken emeklilik) uygulamalarında bazı değişiklikler yapıldı. Özellikle TSK, emniyet ve MİT personeli ile ilgili maddelerde bu personelin yıpranmadan yararlanması için çalışmaların ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro veya unvanlarda geçmesi gerektiği belirtildi. Yani başka görevlere atananlar yıpranmadan yararlanamayacak. Ayrıca bu soruşturma süresince memuriyetten ayrı kalanlar görevleri ne olursa olsun fiili hizmet zammı (yıpranma) hakkından yararlanamayacak.

Yürürlüğe konulan OHAL uyarınca ikinci KHK 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
Kararnamenin 4. maddesinin 5. fıkrasıyla, MEB Teşkilat Kanununa şu hüküm eklenmiştir.
(6) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 4- (1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katma kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.
(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.
(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
(5) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir."

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKSAT AŞ, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) da aralarında bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunda görevden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirildi.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIYLA BAĞLI KURUMLARDA 673 KİŞİ AÇIĞA ALINDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda bin 180, Kültür ve Turizm Bakanlığında 110, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla bağlı kurumlarda 673 kişi açığa alındı.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NDA 221 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda bugün 24 kişi görevden uzaklaştırılırken, bu sayı 15 Temmuz'dan bugüne kadar 221'e ulaştı.

MALİYE BAKANLIĞINDAN BİN 500
Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 184, Maliye Bakanlığından bin 500, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) 86, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 300, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda (EPDK) 25, Borsa İstanbul'da (BIST) 51, Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) 36 kişi açığa alındı.
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda 265 kişi görevden uzaklaştırıldı.


MEB'DE 42 BİN 767 PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Dışişleri Bakanlığında yapılan çalışmalar kapsamında merkezdeki büyükelçiler Gürcan Balık ve Tuncay Babalı görevden alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında çeşitli kademelerde görevli bin 112 personel açığa alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında FETÖ ile bağlantılı 97 personel daha açığa alınırken, bu rakam toplam 167'ye çıktı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında toplam açığa alınan personel sayısı 599 oldu. TOKİ Başkanlığında görevli 22 personel açığa alındı.
MEB'de merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı kamu personeline yönelik yürütülen çalışma kapsamında 21 bin 738 personel ile 21 bin 29 öğretmen açığa alındı. Böylece MEB'de görevden uzaklaştırılan personel sayısı 42 bin 767 oldu.
Milli Savunma Bakanlığınca 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.
Ankara Üniversitesinde görevli 4 öğretim elemanı ile Bülent Ecevit Üniversitesinde 20'si öğretim üyesi 11'i idari personel olmak üzere 31 kişi açığa alındı.
TRT'de 300, RTÜK'te de çeşitli unvanlardaki 29 personel görevlerinden uzaklaştırıldı.

EKONOMİYLE İLGİLİ BAKANLIKLARDA AÇIĞA ALINANLARIN SAYISI 5 BİN 412
Kalkınma Bakanlığında açığa alınan personel sayısı 82'ye ulaşırken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarında 560, Ekonomi Bakanlığında 15, TÜİK'te 21, Sayıştay'da 108 personel açığa alındı.
TÜRKSAT AŞ'de 29 kişinin iş akitleri feshedildi.
Hazine Müsteşarlığında 2 genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve 5 daire başkanı dahil 62 kişi açığa alındı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kurumlarda 529 kişi görevden uzaklaştırıldı. Ekonomiyle ilgili bakanlıklarda görevden alınan kamu çalışanlarının sayısı 5 bin 412'ye ulaştı.

Analar çocuklar meydana indi,
Meydana çıkan gençler direndi,
Yaşlısı, genci, kadın erkeği,
Aslanlar gibi çıkıp direndi

Uçaklar yerden uçup korku verildi, 
İnsanlar korkup kaçar denildi,
İmamlar çıktı sala verildi,
Minareler üstüne çıkıp direndin,

Kendi halkına bomba attılar, 
Asker kılığıyla vatanı sattılar,
Şehitler ölür diye boş inandılar,
Şehitler ölmedi çıktı direndi.

Ben sizin gibi yapmadım baba,
Zalimlere karşı çıkıp direndim,
Darbeye kalkışan kahpeye karşı,
Çelik bir bıçak gibi kesip bilendim,

Kabe’den bir dua sesi geliyor,
Uhud’ta yatan Hamza duyuyor,
Çanakkale şehitleri sanki kalkıyor,
Kalkıp da zalime sanki direndi,

Tanklar, tüfekler ve de bombalar,
Ebreheden kalan birer hünerdi,
Rabbimin ebabil kuşları geldi,
 Bir olup müminle çıkıp direndi…

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Asker elbiseli teröristlerin sayısı 8 bin 651, TSK'nın yüzde 1,5'idir" denildi.

Açıklamada, darbe girişimine bin 214 askeri öğrenci, bin 676 er ile 5 bin 761 subay ve astsubayın katıldığı, 3 gemi, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 3 bin 992 hafif silah kullanıldı bildirildi.

Genelkurmay'ın açıklamasında, "TSK'nın kahir ekseriyeti bu hain saldırıya şiddetle karşı çıkmıştır" denildi.

Bu yıl istedikleri liselere yerleşemeyen veya daha sonra lise değiştirmek isteyen adaylar için yine nakil işlemi uygulanacaktır:

Yerleştirmeye Esas Nakil İşlemleri
Kayıtlı bulundukları okuldan başka bir okula geçmek isteyen tüm öğrenciler  yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilir.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları ne zaman yapılacaktır?
Yerleştirmeye esas
1. nakil tercih başvuruları 15-19 Ağustos,
2. nakil başvuruları 22-26 Ağustos'ta,
3. nakil başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül
tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları nasıl yapılacaktır?
Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısı alınacak, bunlar veliye imzalatıldıktan sonra bir nüshası okulda saklanacak, diğer nüsha veliye verilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için yapılan tercihlerde öğrenciler kaç okul tercih edilebilir?
Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurularının her birinde üçer okul tercihi yapabilecek ve tercihlerde boş kontenjan şartı olmayacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin üçünde de tercih yapmak zorunlu mudur?
Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin her birinde, isteyen öğrencilerin tercih başvurusunda bulunması esastır. Ayrıca ilk yerleştirmeye esas nakil tercih başvuru döneminde yapılan okul tercihlerinin sonraki iki yerleştirmeye esas nakil tercih başvuru döneminde de geçerli olması başvurulan okul müdürlüğünden talep edilebilir. Talebin olmaması halinde her bir yerleştirmeye esas nakil başvuru döneminde yeniden tercih yapılabilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinde, yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Yerleştirme işlemleri; yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde,  yerleştirmeye esas puan (YEP) üstünlüğüne göre ve boş kontenjanlara merkezî olarak yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?
Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,
22 Ağustos 2016
29 Ağustos 2016
5 Eylül 2016
 tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

MEB tarafından yapılan çalışmalara göre okulların açılış tarihinde erteleme söz konusu.

Konu MEB bakanı İsmet Yılmaz tarafından da gündeme getirildi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, milyonlarca öğrencinin ve yüzbinlerce öğretmenin merakla beklediği 2016/2017 öğretim yılının ders başı yapma tarihinin darbe girişimi ve açığa alma operasyonlarından etkilenip etkilenmeyeceği yönündeki merakını gideren bir açıklamaya imza attı.

Bakan Yılmaz'ın açıklamaları okulların açılışının gecikeceği yönünde.3 Ekim 2016 tarigi okulların yeni açılacağı tarihi olacak gibi.Konu ile ilgili İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada;Daha önce 12 Eylül olarak açıklanan Okulların açılma tarihi daha sonra 19 Eylül'e ertelenmişti. Şimdi bir erteleme daha söz konusu.

MEB bakanı İsmet Yılmaz KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılacak yerleştirmeler yetişmezse sorusu karşısında okullarla ilgili bir açıklamada bulundu.

İsmet Yılmaz içinde bulunduğumuz durumda Okulların açılması 1-2 hafta ertelenebilir ve öyle olacak.

Okullar 3 Ekim tarihine kadar açılmış olacak dedi. Bizde bu tarihe kadar atamaları tamamlayacağız dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), FETÖ’yle ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatma kararı alınan 1700’ün üzerindeki özel okulda eğitim gören öğrencilere yönelik yol haritasını belirledi. Kapatılan okullardaki 138 bin öğrenciden isteyen devlet okullarına isteyen özel okullara nakledilecek.
Bu kapsamda kapatılan özel ilkokul ve ortaokuldaki öğrenciler “adrese dayalı nüfus kayıt sistemi”ne göre başvurmaları halinde kontenjan sınırlaması olmadan evlerine yakın en uygun okula yerleştirilecek. Kapatılan özel liselerdeki 40 bin civarındaki öğrenci, nakil başvurularını günlük olarak yapabilecek. Kapatılan özel okuldan bir başka özel okula naklini aldırmak isteyen öğrencilere herhangi bir sınırlama getirilmeyecek.


NAKİL NASIL OLACAK
FETÖ’nün özel liselerinde okuyan öğrenciler için nakil yaptırmak istediği okulda da herhangi bir kontenjan kısıtlaması yapılmayacak. Nakil yaptırmak isteyen öğrencinin TEOG’dan aldığı puanına bakılacak. Öğrencinin puanı gitmek istediği okula yeterli ise ancak o zaman nakli gerçekleştirilecek. Nakillerde okul türleri de dikkate alınacak. Bu çerçevede kapatılan özel fen lisesinde okuyan bir öğrencinin nakli Anadolu Lisesi’ne veya meslek lisesine yapılmayacak.

NORM FAZLASIYLA İHTİYAÇ GİDERİLECEK
MEB’e bağlı devlet okullarında görevli olan ve darbe soruşturması kapsamında açığa alınan öğretmenlerin oluşturacağı boşluk, sözleşmeli öğretmenlerin yanı sıra şu anda MEB’in bünyesinde norm fazlası (ihtiyaç fazla) durumunda olan öğretmenlerle doldurulacak. MEB’in çeşitli birimlerinde görev yapan norm fazlası 40 bin öğretmen, (eş durumuna bakılmaksızın) ihtiyaç duyulan il ve ilçelerdeki okullarda görev yapacak.

MEB, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince kapatılan özel ilköğretim ve özel ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin resmi eğitim kurumlarına geçiş yapmalarına yönelik düzenlemeyi illere gönderdi.

Buna göre, kapatılan özel ilköğretim ve özel ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin devlet okullarına nakilleri, 2015-2016 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olamak üzere 30 Eylül'e kadar yapılacak.
Bu kapsamda, resmi ilkokul, ortaokul/imam-hatip ortaokullarına geçmek isteyenlerin nakilleri, velisinin başvurusu üzerine ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak gitmek istedikleri resmi okullar tarafından yapılacak.

Resmi ortaöğretim kurumlarına geçmek isteyen öğrencilerin nakilleri de nakil olunacak okulun taban puan şartını taşımak kaydıyla normal nakil sürecindeki boş kontenjanları etkilemeden, açık kontenjan şartı aranmadan aynı tür liselere, nakil gitmek istediği yerin il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından e-okul sistemi üzerinden alınacak.


 Kapatılan özel okul öğrencilerinin işlemleri
Bakanlık, kapatılan özel ilköğretim ve özel ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler için 2016 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında yapılacak işlemleri de belirledi.
Buna göre, kapatılan özel ortaöğretim kurumlarının 9. veya hazırlık sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtları iptal edildi. Bu durumdaki öğrenciler, 29 Temmuz 2016 saat 17.00'ye kadar tercih başvuru güncelleme ve yeniden onay iş ve işlemlerini herhangi bir ortaokuldan yaptırabilecek.
Özel okullar tercih listesinde yer alan ve kapatılan özel okullar da TEOG tercih listesinden çıkarıldı. Bu okulları tercih eden öğrenciler de 29 Temmuz 2016 Saat 17.00'ye kadar tercih başvuru güncelleme ve yeniden onay işlemlerini herhangi bir ortaokuldan gerçekleştirebilecek.

Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylara her yıl listelerini hazırlarken, puanlarını değil, başarı sıralarını dikkate almaları gerektiğini öneririz. Çünkü puanlar bir sınavda sorulan soruların kolaylık ya da zorluk derecesine göre değişir. Tıpkı bu yıl olduğu gibi. Ancak adaylar bu yıl tercihlerinde daha dikkatli olmak zorunda. 
Çünkü Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soruları çok kolay olduğu için adayların başarı sıraları düştü. Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) da özellikle edebiyat soruları kolay oldu. 

TM VE TS PUAN TÜRLERİ
Ancak Türk Dili ve Edebiyatı testinin ortalamasının 20.98’den bu yıl 27.36’ya yükselmesi özellikle Türkçe Matematik (TM) ile Türkçe Sosyal (TS) puan türlerinde bir önceki yıla göre başarı sıralarında gerilemeye neden oldu. Geçen yılın puan ve başarı sırasındaki gerilemeler üstelik tüm puan türlerinde de dikkat çekiyor.

Fen Bilimleri Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, Habertürk için başarı sıraları karşılaştırmasını örnekleriyle hazırladı. Yerleştirme puanlarını dikkate alarak incelediğimizde Y-MF-3 puan türü için puan ve başarı sıralarını bir önceki yıla göre karşılaştıralım. 452 yerleştirme puanı olan bir aday 2015’te 11.656 başarı sırasına sahipken 2016’da aynı puana sahip aday 20.053 başarı sırasında. Yani geçen yıla göre iki kat düşük başarı sırasına sahip. Ancak bu puan türünde yığılmalar 150.000 başarı sıralarından sonra normale dönüyor. Y-MF-4’te de 434 puanlı aday 2015’te 16.148 başarı sırasındayken, bu yıl aynı puanla 29.414’e geriliyor. Özellikle Y-TM-3 puan türündeki başarı sıraları Y-TM-1 ve Y-TM-2 puan türlerinde geçen yıla göre daha geriye düşüyor. Bunun en büyük nedeni Türk Dili ve Edebiyatı testinin kolay olması. Burada da Y-TM-1 puan türünde geçen yıl 321 puanlı adayın başarı sırası 107.191 iken, bu yıl sıra 169.815’e geriliyor. Y-TM-2 puan türüne baktığımızda da 316 puanlı aday geçen yıl 127.147 başarı sırasında ama bu yıl sırası 199.696 oluyor. Y-TM-3’te de durum değişmiyor. 375 puanlı aday geçen yıl 51.713, bu yıl 92.000 başarı sırasında.

Y-TS-1’de 451 puanlı adayın başarı sırası geçen yıl 1929, bu yıl 3312 oluyor. Y-TS-2 puan türünde de 460 puanlı aday geçen yıl 1421 başarı sırasına sahipken bu yıl aynı puanlı adayın başarı sırası 3619 oluyor.

BAŞARI SIRASINDA HANGİ ARALIK KULLANILMALI?
Geçen yıl ile bu yılın puan ve başarı sıralarını özellikle vermemizin nedeni tercih listenizi hazırlarken bu gerçekleri de dikkate almanız için. Zaten puanınızı kullanmayacaksınız ancak başarı sıranızı kullanırken de geçen yıl ile bu yılın arasındaki farkları görüp, onlara göre hesaplama yapıp, bölüm seçmelisiniz. 

Yeşilyurt da geçen yılın başarı sıralarına göre görülen bu gerilemenin YGS’nin seçici bir sınav olmaması, LYS-3’te ise Türk Dili ve Edebiyatı sorularının kolaylığından kaynaklandığını hatırlatıyor. Bu yüzden de birçok adayın puanına bakarak, “Bu bölüme kesin girerim” hatasına düştüğünü vurgulayan Yeşilyurt’un adaylara başarı sıralarını nasıl kullanacaklarına ilişkin önerileri şöyle: YÜZDE 50’YE DİKKAT EDİN: Bütün puan türleri tercihlerine başarı sırasının yüzde 50 üstünden programları tercih listesine koymaya başlayabilir. Ancak yüzde 100 hatta daha da fazla alt başarı sırasına kadar inmeniz gerekiyor. Örneğin; 50 bininci sırada yer alan bir öğrenci tercihlerini 25 binden yapmaya başlayabilir. 100 bine kadar hatta daha da alta inmesi açıkta kalma olasılığını düşürür.

ÜST BAŞARI SIRALARI: Üst başarı sıralarında çok fazla yığılma olması nedeni ile bu grup öğrencilerin tercihlerinin yüzde 100 altına da inilmesi yararlı olacak. 

KONTENJAN ÇOK ARTMADI: 2016’da kontenjan artışı çok olmadı. Bu yüzden tercih yaparken mutlaka 2015’e göre bölümlerin kontenjan artış ya da azalışlarına bakmak gerekiyor. Örneğin bir bölüm 50 kişi alırken kontenjanın 40’a düştü ise bu bölüm için başarı sırasının yükselebileceği yorumu yapılabilir. 

TERCİH TARİHLERİ DEĞİŞTİ, BAŞVURU İÇİN 6 GÜNÜNÜZ VAR
Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) puanları ile birlikte hem LYS hem de Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) yerleştirme puanlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için de yükseköğretim kurumları için tercih süreci başlamış oldu. Ancak bugün başlayacak olan üniversite tercihleri için YÖK erteleme kararı aldı. Tercihler 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih tarihlerinin değişmesi ile birlikte adaylar için de 8 gün olan süre 6 güne inmiş oldu.

Tercihlerinizi yaparken 2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu kullanacaksınız. Ancak dikkat, bu kılavuz değişecek. Çünkü OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile 15 vakıf üniversitesi kapatıldı. Bu üniversitelerle ilgili bilgiler ise kılavuzda yer alıyor. YÖK, öğrencilerin tercih hatası yapmaması için bu üniversiteleri kılavuzdan çıkaracak. Bu yüzden de en son çıkan kılavuzu kullanmanız gerekiyor. Bu bilgilerin yer aldığı yeni kılavuzu da ÖSYM’nin internet sitesinden edineceksiniz. 

Sınavlarda gösterdiğiniz başarının ve elde ettiğiniz puanların boşa gitmemesi için tercih listesini hazırlarken dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü hatalı hazırladığınız bir tercih listesi sizin açıkta kalmanıza neden olabilir. Üstelik tercih listenize de okumak istediğiniz bölümleri yazmanız lazım. Aksi halde her yıl hatalı tercihleri yüzünden tekrar sınava giren yarım milyona yakın genç gibi istemediğiz bir bölümde okuduğunuz için sizler de sınava girmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte sizi çevreniz “Puanınız yazık olmasın” diyerek yönlendirmek isteyecektir. Ancak unutmayın, seçtiğiniz bölümde okuyacak olan sizsiniz. Bu yüzden istemediğiniz bölümleri tercih listenize almayın. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih ve yerleştirme sisteminde değişiklikler var. Tercihlerinizi hazırlarken bunları dikkate almanız gerekiyor. 6 gün sürecek bu yazı dizimizde başta yerleştirme sistemindeki değişiklikler olmak üzere sizlerin tercihlerinizi doğru yapabilmeniz için bilgiler vereceğiz.

EN SON ÇIKAN KILAVUZU DİKKATE ALIN
OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile 15 vakıf üniversitesi kapatıldı. Bu üniversiteler bu yıl öğrenci almayacak. Bu üniversitelerin isimleri de yeni yayınlanacak kılavuzdan çıkarılacak. Bu yüzden tercihlerinizde yeni kılavuzu kullanmanız gerekiyor.

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget