2016 TEOG Tercihlerinin Tüm Ayrıntıları

Ortaöğretim öğrencilerinin Lise Eğitimleri için yapacakları okul tercihleri on gün sürecek. teog kaç tercih TEOG lise tercihleri MEB resmi sitesinden yapılacak. 2016 TEOG MEB lise tercihleri ne zaman yapılacak?

MEB tarafından 2013-2014 eğitim- öğretim döneminde ilk kez yapılan TEOG sistemine ilişkin araştırma sonuçları, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınav memnuniyetinin yüzde 100'e yakın olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bakanlık, sınava ilişkin memnuniyeti yerleştirme ve nakil süreçlerinde de yakalamak için bir dizi çalıştaylar düzenledi.

Bu çalışmalar sonunda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere "Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu" taslağı hazırlandı.

TEOG Tercih sayısı

TEOG yerleştirmede öğrenciler tüm okul türlerini içeren 25 okula kadar tercihte bulunabilecekler.

Öğrenci velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek, istek sırasına göre farklı il ve ilçelerdeki okullarda dahil olmak üzere okul türlerine göre aynı veya karışık olarak 25 okul tercihi yapabilecek.

Bakanlık böylece, A grubu ve B grubu tercih listesini içeren mevcut yerleştirme sistemi yerine, 25 okul tercihi getirmiş olacak.

TEOG tercihleri nasıl yapılacak?

İnternet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, "Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım" ve "Tercih Yapmak İstiyorum" butonları seçenek olarak sunulacak.

Tercih yapacak adaylara, 25 okul tercihini gösteren ekran açılacak. Ancak, özel okula kayıt yaptırdım tercihini seçenlere okul tercih ekranı açılmayacak. Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar da tercih sistemine dahil edilmeyecek. Ancak her iki butonu kullanmayanlar, 12 yıllık zorunlu eğitimden dolayı sistem tarafından otomatik olarak açık liselere kayıtları yapılacak.

Böylece, MEB bu yeni değişiklikle devlet okuluna devam etmeyip açık liseye ya da özel okula gidecek öğrencileri daha erkenden tespit edecek ve böylece okulların boş kontenjanları da daha sağlıklı verilerle belirlenecek.

Tercih işlemleri, öğrenci velisi tarafından 15-25 Temmuz 2016'da yapılacak. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, Ağustosta açıklanacak, aynı tarihte boş kontenjanlar da ilan edilecek.08 Ağustos 2016'da İl veya İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Tercih Başvuruları alınacak.

Yerleştirme sonunda tercihlerine göre bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il veya ilçe sınırları içerisinde 5 tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olacak, kesin kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Yerleştirme işlemleri bir defaya mahsus yapılacak olacak ve yedek yerleştirme yapılmayacak.

MEB tarafından merkezi yapılan yerleştirme sonuçlarının ilanı ve kesin kayıtlar ise yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacaktır.

TEOG yedek yerleştirme

 Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olacak ve kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Yerleştirme işlemleri bir defaya mahsus yapılacak olup yedek yerleştirme yapılmayacak.

Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme merkezi yapılacak 8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri YEP üstünlüğü, tercih önceliği ve okul kontenjanına göre yapılacak.

Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme işlemleri, güzel sanatlar ve spor liselerine giriş mevzuatı esas alınarak, tercihler doğrultusunda merkezi olarak yapılacak.

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine giriş için daha önce okullarda yapılan özel yetenek sınav sonuçları, okul yönetimlerince ilan ediliyordu. Yeni getirilecek sisteme göre, bu okulları seçecek olan öğrenciler, yine yetenek sınavına alınacak, ancak yerleştirilecek merkezi yapılacak.

Özel okul kayıtları Yeni düzenlemeyle özel okullara kayıt olacak 9. sınıf öğrencileri için de yeni bir düzenleme getirilecek.

Buna göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve YEP’e göre öğrenci alan özel okullara 2016–2017 öğretim yılı için, öğrencilerin Yerleştirmeye Esas Puanına (YEP) göre okul türlerine yerleştirme işlemleri yapılacak ve yerleştirme sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli olacak.

Sınavla öğrenci alacak özel okullar, 30 Haziran 2016 - 14 Temmuz 2016 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecek.

Kesin kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecek.

Özel okullar için yüzde 100 burslu okutacakları öğrencilerin yerleştirilmesi, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5’lik dilimden seçilerek yapılacak.

Tercih yapmayan açık liseye kayıt olacak

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, YEP’e göre ve kayıt kabul şartlarını taşımaları halinde; tercihlerini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan formu doldurarak yapacak.

Öğrencilerin doldurdukları formu, 25 Temmuz 2016 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile MEB'e göndermeleri gerekecek.

Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak.

Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacak. Sadece TEOG tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayan yurt dışından sınava giren öğrenciler, tercih formlarını APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Bakanlığa göndermeleri gerekecek. Tercih ekranında hiçbir işlemi yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise sistem tarafından açık öğretim kurumlarına gerçekleştirilecek. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri açık öğretim kurumlarına yapılmayacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak ve sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

Eşitlik halinde okul başarısı etkili olacak Yerleştirmelerde YEP’lerin eşit olması halinde 8’inci sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP), bunun da eşit olması halinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflarda Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı yine eşitlik bozulmaz ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınacak.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilere kolaylık

İlköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile sağlanacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin puanları, yerleştirildikleri okulların puanlarını hiçbir şekilde etkilemeyecek.

Taslak kılavuzda, ortaokul müdürlüklerinin, öğrencilerin tercihlerinde, tercih yapmama nedenlerini (özel okula devam edecek, askeri lisede öğrenim görecek, yurt dışında öğrenci) e-okul sistemine işlemesi gerektiği de kaydedildi. MEB, hazırlanan yeni taslağı, bugün bakanlığın internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresinden görüşe açacak.

Görüş ve öneriler, bakanlığın ilgili mail adreslerine iletilebilecek.

TEOG tercihleri ne zaman?

Ortaöğretim öğrencilerinin Lise Eğitimleri için yapacakları okul tercihleri 15 Temmuz Cuma günü başlayacak.

On gün sürecek olan tercih süresi 25 Temmuz 2016 pazartesi günü sona eriyor.

Öğrenciler bu süre zarfında TEOG Sınavından almış oldukları puanlar ve YEP Yüzdelik dilimlerinde göre gitmek istedikleri okulları tercih edecekler.

TEOG Yerleştirme Takvimi 2016 08 Haziran 2016

Ortak Sınav Puanlarının İlanı 29 Haziran 2016

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 29 Haziran 2016

8’inci Sınıf Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı 30 Haziran 2016-14 Temmuz 2016

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Kapsamında Yapılan Merkezi Sistem Ortak Sınavlarının Tamamını veya Bir Kısmını Kullanan Özel Okulların Kayıt İşlemleri 22 Temmuz 2016

Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerine Öğrenci Kayıtlarının Tamamlanması 15-25 Temmuz 2016 ( Saat 17:00 )

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 08 Ağustos 2016

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 08 Ağustos 2016

Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 09-15 Ağustos 2016

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2016

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 19-23 Ağustos 2016

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 26 Ağustos 2016

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 26-31 Ağustos 2016

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 05 Eylül 2016

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 05-08 Eylül 2016

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca İl/İlçe Sınırları İçerisinde Nakil Tercih Başvuruların Alınması 09 Eylül 2016

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Nakil Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 19 Eylül 2016 2016-2017 Öğretim Yılı Açılışı

Etiketler:

Yorum Gönder

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget