Memurlara Somut Olmayan Hangi Hallerde Ceza Verilebilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, hangi fiil ve hallerinden dolayı Devlet memurlarına hangi disiplin cezalarının verileceği belirtilmiş olup, disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerden bazıları somut nitelik taşımadığından disiplin amirlerinin değerlendirmelerine göre farklı yorumlanabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, hangi fiil ve hallerinden dolayı Devlet memurlarına hangi disiplin cezalarının verileceği belirtilmiş olup, disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerden bazıları somut nitelik taşımadığından disiplin amirlerinin değerlendirmelerine göre farklı yorumlanabilmektedir.
Mevzuatta emredilen ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayan ve yasaklanan işleri yapan Devlet memurlarına, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre çeşitli disiplin cezaları verilebilmektedir.
Bu itibarla, Devlet memurunun disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerinin hangileri olduğu 657 sayılı Kanunda tek tek sayılmış ve ağırlık derecelerine göre 5 grupta toplanmıştır. Ancak, sayılan fiil ve hallerin bir kısmı, somut olarak belirlenebilecek nitelik taşırken, bazıları ise ilgili disiplin amiri/disiplin kurulu değerlendirmesine göre farklılık gösterebilecek niteliktedir.

Disiplin cezası gerektiren bir fiil veya halin soyut nitelik taşınması, bu fiil veya hale ilişkin farklı değerlendirmeler yapılmasına ve memurlar hakkında farklı uygulamalara gidilmesine neden olabilmektedir.
Amirin değerlendirmesine göre değişebilecek fiil ve haller
Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerden soyut ve disiplin işlemlerinde farklı değerlendirmelere açık olduğunu düşündüklerimiz şunlar:
**Uyarma cezası gerektirenler
-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.
-Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
-Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.
-Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
**Kınama cezası gerektirenler
-Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.
-İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.
-Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
-Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
**Aylıktan kesme cezası gerektirenler
-Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
-Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektirenler
-Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.
**Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektirenler
-İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
-Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.
-Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
Etiketler:

Yorum Gönderme

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget