Okullarda Dağıtımı Yasaklanan Ders Kitaplarının Listesi

Okullarda Dağıtımı Yasaklanan Ders Kitaplarının Listesi


Okullarda Dağıtımı Yasaklanan Ders Kitaplarının Listesi
 
İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜKLERCE YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA DÜZELTİLMESİ UYGUN BULUNAN DERS KİTAPLARI/EĞİTİM ARAÇLARI LİSTESİ
S. Nu.
Ders Kitabının Adı
Yazarı/Yazarları
Yayınevi
Karar Nu.
Sonuç
1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
16/12/14
106-19

2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
16/12/14
106-17

3
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
29/06/12
77

4
İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler (İslam, 7)
Ahmet YAPICI-Ali Sacit TÜRKER-Ekrem ÖZBAY
Dr. Mehmet AKGÜL
Milli Eğt.Yay.
30/11/15
92-155

5
Ortaokul Temel Dini
Bilgiler (İslam, 1)
Murat GÖÇER-
M. Emin YAŞLI
Milli Eğt.Yay.
30/05/14
40-1

6
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
09/11/12
202

7
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
29/06/12
76

8
Ortaöğretim
Hz. Muhammed'in Hayatı 10
Ahmet YAPICI- Ali Sacit TÜRKER- Ekrem ÖZBAY-
Dr. Mehmet AKGÜL
Milli Eğt.Yay.
30/05/14
40-29

9
Ortaöğretim
Hz. Muhammed'in Hayatı 11
Ahmet YAPICI- Ali Sacit TÜRKER- Ekrem ÖZBAY-
Dr. Mehmet AKGÜL
Milli Eğt.Yay.
30/05/14
40-30

10
Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Dr. A. EKŞİ - A. YAPICI-
E. ÖZBAY- Dr. M. AKGÜL
Milli Eğt.Yay.
08.12.2011
262

11
Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11
E.KOÇ- M.ŞİMŞEKÇAKAN-
M. BAYDAŞ- Dr. E. ALTAŞ
Milli Eğt.Yay.
28.11.2011
178

12
İmam Hatip Liseleri Fıkıh
Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU- Dr. Hasan ÖZKET - Ahmet EKŞİ-
Ali Sacit TÜRKER- Ahmet MEYDAN- Ramazan
ŞAHAN- Kadir ADIYAMAN
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

13
İmam Hatip Liseleri Hadis
Dr. Ramazan YILDIRIM-
Dr. Eşref ALTAŞ-
Musa ŞİMŞEKÇAKAN-
Dr. Mehmet AKGÜL- Mehmet Akif ÖZKİRAZ
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

14
İmam Hatip Liseleri
Hitabet ve Mesleki Uygulama
Ahmet EKŞİ- Ali Sacit TÜRKER-Ahmet MEYDAN- Ramazan ŞAHAN- Kadir ADIYAMAN-Dr.Hasan ÖZKET
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

15
İmam Hatip Liseleri
Karşılaştırmalı Dinler tarihi
Ekrem ÖZBAY- Eyüp KOÇ- Ahmet YAPICI- Ahmet TÜRKAN-Mehmet BAYDAŞ- İsa HEMİŞ
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

16
İmam Hatip Liseleri Temel Dini Bilgiler
Ahmet EKŞİ- Ali Sacit TÜRKER- Ahmet MEYDAN- Ramazan ŞAHAN-
Kadir ADIYAMAN-
Dr. Hasan ÖZKET
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

17
İmam Hatip Liseleri Tefsir
Dr. Ramazan YILDIRIM-
Dr. Eşref ALTAŞ-
Musa ŞİMŞEKÇAKAN-
Dr. Mehmet AKGÜL-Dr. İlhami GÜNAY- Mehmet Akif ÖZKİRAZ
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

18
İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler (İslam 6)
Doç. Dr. Ali ÖĞE- M. Emin YAŞLI
Milli Eğt.Yay.
Ekim 2012 tarihli ve 2661 sayılı T.D.

19
Ortaöğretim Hz.
Muhammed'in Hayatı 12
Mutlu BİRİNCİ- Semih YOLAÇAN-Veysel AKKAYA - Süleyman EMİROĞLU-
Esra UÇKAN
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

20
İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler 5
Mustafa ÜNAL
Doku Yay./Ank.
29/11/13
174

21
Ortaokul Kur'an-ı Kerim 6
Fazlı DİNÇ-Yusuf KARACA
Başak
Yay./Ank.
30/11/15
92-77

22
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Nazım GENÇ
Netbil Bas.
Yay./İst.
08/12/11
236

23
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Hz. Muhammed'in Hayatı 8
Ebru KESKİN-Mevlüt KESMAN-Semih YOLAÇAN-
Süleymen EMİROĞLU
Milli Eğt.Yay.
25/05/15
34-35

24
Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11
Abdurrahman YILMAZ
Dikey Yay./Ank.
05/04/11
27

25
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Prof. Dr. Recep KILIÇ
Gizem Yay./Ank.
06/12/11
185

26
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7
Mustafa ÜNAL
Doku Yay./Ank.
29/11/13
195

27
İlköğretim Trafik Güvenliği
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay
10/04/12
22

28
İlköğretim Türkçe 7
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
08/12/11
263

29
İlköğretim Türkçe 6
Tuncay DEMİREL-Seçil COŞKUN-Sema BAŞAR- Serdar ARHAN- İbrahim GÜLTEKİN- Hilal TÜRKER
Milli Eğt.Yay.
30/11/15
92-104

30
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
08/12/11
258

31
İlköğretim Türkçe 8
Arzu DEMİREL-
Vicdan ÖZBAY
Dikey
Yay./ Ank.
30/05/14
40-25

32
İlköğretim Türkçe 2
H. BIYIKLI - Y. ÖZTAŞ
Doku Yay./Ank.
09/12/13
219

33
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Cem ÖCAL
Fenbil Yay./İst.
30/05/14
39-36

34
İlköğretim Türkçe 6
Nihat ERDAL
Dörtel Yay./Ank.
14/06/11
77

35
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Ömer Faruk EVİRGEN
Ekoyay
Yay./Ank.
16/12/14
106-88

36
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2014 tarihli ve 2683 sayılı T.D.

37
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor 10
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
25.10.2010
190

38
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Sosyolojisi 12
R. AKSOY- M. BAKIŞ-
M. ÜNVEREN
Milli Eğt.Yay.
09.11.2009
201

39
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Psikolojisi 11
O. AZBOY- O. ERER-
Ö. OYMAK- Ö. TUNÇ
Milli Eğt.Yay.
09.11.2009
199

40
Anadolu Öğretmen Liseleri
Öğretim İlke ve Yöntemleri
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay
20.12.2010 281

41
Ortaöğretim Sosyoloji
Nihal ÖZŞİRİN- Şenol ARAGÜZEL- Ömer AMBARPINAR-
Abdullah ERTÜRK- Ertan ÖZCAN-Kadir ÜNAL- Hayriye ARSOY
Milli Eğt.Yay.
30.11.15
92-152

42
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
Spor Yönetimi ve Organizasyonu
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
28.05.2010
47

43
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
Spor ve Beslenme
H. Salih TİMURKAAN-
S. TİMURKAAN- G. ÖZEN- F. MERİÇ- S. UĞRAŞ-
D. ÇELİK ÇOBAN
Milli Eğt.Yay.
09.11.2009
202

44
Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları
Günsu TÜZÜN
Komodor Ofset
Yay./Ank.
30.11.15
92-153

45
Ortaöğretim İngilizce A2.3
N.ULUĞ- E. PERŞEMBE-
Z. Zeynep EROĞLU CANMETİN
Milli Eğt.Yay.
29.06.2012
75

46
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Dr. Emir M. ULUCAK-
i. ÇAKIR
Özne Yay./Ank.
24.12.13
272

47
Ortaöğretim Coğrafya 11
Yrd. Doç. Dr. H. KOÇ -
A. AYDOĞDU
Dikey Yay./Ank.
08.12.11
242

48
Ortaöğretim İşletme
Hasan ALTIN
Cem Veb Ofset/Ank.
16.12.14
106-124

49
Ortaöğretim İngilizce 9
Pınar ÖZMEN
Yıldırım Yay.
/Ank.
11.02.2016
6-3

50
Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Hacer YALDIZ
Gün Yay./Ank.
30.11.15
92-67

51
Güzel Sanatlar Lisesi
Sanat Tarihi 12
Asiye KARACAN- Mehmet Fatih ŞELE- Vedat SÖYLEYİCİ
Milli Eğt.Yay.
Ocak 2016 tarihli ve 2700 sayılı T.D.

52
Anadolu Öğretmen Liseleri
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Alaettin İŞERİ- Hicran ÇAKALLI- Çiğdem KALYONCU- Sülbiye Ebru BEKAROĞLU- Mehmet Akif BAL- Fadime KESİCİ
Milli Eğt.Yay.
10.06.2016 tarih
6395242 sayı

53
Sosyal Bilimler Liseleri
Diksiyon ve Hitabet
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ayşegül KADİŞ - Gülay SARI
Recep TOKGÖZ - Tuba SEZGİNER -Ümit ÖZDUMAN
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

54
Ortaöğretim Üç Boyutlu Sanat Atölye 10
Adem Yavuz HIZAL-Cemil CANDAŞ- Şükran ÜST-Yasemin KALYONCU-Ahmet PEHLİVAN
Milli Eğt.Yay.
15.09.2015 tarih
9221971 sayı

55
Ortaöğretim İngilizce B1.2
Cansu ÇAĞLAR- Esra Emel HOYRAZ- Havva ARSLAN
Milli Eğt.Yay.
Ocak 2015 tarihli ve 2688 sayılı T.D.

56
Ortaöğretim Coğrafya 12
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

57
Ortaokul Kur'an-ı Kerim 7
Fazlı DİNÇ-Yusuf KARACA-
Başak
Yay./Ank.
11.02.2016 tarihli ve 7-20 sayı

58
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Erol Ünal KARABIYIK
Evren yay.
/Ank
29/11/13
175

Yorum Gönderme

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget