9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 157.Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme

9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 157.Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme

9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders KitabıGüncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Hareket ve Kuvvet Cevapları sayfa 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 122, 124, 125, 128, 132, 134, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 161. ve diğer sayfalara buradan çözümleri görebilirsiniz.  

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

HAREKET VE KUVVET  (3.Ünite)


9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 157.Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme  (Yeni Müfredat)

6. Aşağıda hareket ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir.
I. Satürn gezegeninin uydularının Satürn gezegeni etrafında dolanması
II. Petrol taşıyan tankerin suda yüzmesi
III. Kızılırmak nehrinin sularının Karadeniz’e dökülmesi
IV. Alışveriş yapılırken market arabasının itilmesi
V. Dökülen toplu iğnelerin mıknatısla toplanması
Bu ifadelerde geçen kuvvetlerin, temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler şeklinde doğru sınıflandırması hangisidir?
    Temas Gerektiren   Temas Gerektirmeyen 
A) II – IV                       I – III – V 
B) I – IV                        II – III – V 
C) II – III – V                 I – IV 
D) I – II – III – V           IV 
E) IV – V                      I – II – III

Cevap: Gezegen ve uyduların birbirine teması yoktur. Bu yüzden temas gerektirmeyen kuvvettir.
Tankerin suda yüzmesi, temas gerektirir. Suya değen yüzeye kaldırma kuvveti uygulanır.
Akarsunun bir yerden başka bir yere akması için su yatağının meğilli olması gerekir. Yer çekiminin etkisiyle su bu yataktan akar. Yer çekimi de temas gerektirmez.
Market arabasını itmek için ona dokunmamız, yani temas etmemiz gerekir. Bu yüzden temas gerektirir.
Mıknatıs çekimi veya itimi, temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
Cevap: A


7. Yatay zemin üzerinde durmakta olan cisme bir kuvvet uygulanıyor. Cisim hareket etmediğine göre,
I. Ortam sürtünmelidir.
II. Kuvvet cisme düşey doğrultuda etki etmektedir.
III Uygulanan kuvvet, cismin ağırlığına eşit büyüklüktedir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap: Birinci madde doğru olabilir çünkü uygulanan kuvvet, yer çekimine karşı yönde uygulanmış olabilir. Aynı zamanda da sürtünmeli olabilir.
Düşey uygulanan kuvvet de olabilir. Bu kuvvetin zemine göre yatay bileşeni, sürtünme kuvvetinden küçük olabilir ve bu durumda da cisim hareket etmez.
Uygulanan kuvvet, ağırlığa da eşit olabilir. Çünkü kuvvetin kesin doğrultusu hakkında bir bilgimiz yok.
Cevap: I, II ve III


8. Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili verilen,
I.Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetin etkisi, atom çekirdeği ile sınırlıdır.
II.Gezegenlerin diziliminde etkisi en büyük olan kuvvet kütle çekim kuvvetidir.
III.Elektromanyetik kuvvetin etki ettiği yükler, tepki kuvveti oluşturmaz.
IV.Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir.
ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) Hepsi

Cevap: Doğada bulunan temel kuvvetler dört çeşittir. -Kütle çekim kuvveti -Zayıf nükleer kuvvet -Elektromanyetik kuvvet -Şiddetli nükleer kuvvet
Kütle çekim kuvvetleri, cisimlerin kütlelerine ve aralarındaki uzaklıklara bağlı bir kuvvettir.
Zayıf nükleer kuvvet, nükleer bozunmalarda görülen ve atomların kararsızlığına neden olan kuvvettir.
Elektromanyetik kuvveti zaten biliyoruz. Cisimlerin sahip oldukları yükler nedeniyle birbiri üzerinde oluşturdukları itme veya çekme kuvvetidir.
Şiddetli nükleer kuvvet ise atomik boyutta görülen, proton ve nötronların bir arada kalmasını sağlayan kuvvettir. 
I. madde doğrudur. İkisi de atomik boyutlarda görülür.
II. madde doğrudur. Çünkü gezegenlerin diziliminde kütle çekimi kuvvetinin etkisi vardır. Aradaki mesafe arttıkça çekim kuvveti azalır. Kütleler arttıkça artar.
III. madde yanlıştır. Çünkü tepki kuvveti oluşur. Tepki kuvveti, zot yönde ama aynı büyüklükte olan kuvvettir.
IV. madde doğrudur çünkü tüm kuvveler temas gerektirmez.
Cevap: C


9. “Dünya, çevresinde yer çekimi kuvveti oluşturmasaydı ...........................” şeklinde eksik verilen cümle,
I. Yapay uydular, Dünya’nın etrafında dolanmazdı.
II. Dünya’nın atmosferi olmazdı.
III. Kar yağmazdı.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri ile doldurulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: I olmaz çünkü bu kütle çekim kuvveti ile ilgilidir. II olabilir çünkü yer çekimi olmazsa atmosfer dağılırdı. III doğru olabilir çünkü kar, yere yer çekimi ile düşmektedir. Yer çekimi olmasaydı, kar aşağı düşmezdi.
Cevap: D

----

10. Sürtünme kuvveti var olmasaydı, bu durumun sonuçları ile ilgili,
I. Sporcular koşu yapamazdı.
II. Kalemtıraş ile kurşun kalemin ucunu açamazdık.
III. Mıknatıs ile demir çiviyi çekemezdik.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: I doğru. Çünkü koşu yapmak için erden güç alırız ve kendimizi ileriye doğru iteriz. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı kendimizi itemezdik. 
II doğru. Çünkü sürtünme kuvveti aşınmaya sebep olur. Kalemde aşınma olduğu için açma işlemi gerçekleşir.
III yanlış. Çünkü mıknatıs ile sürtünme kuvvetinin bir ilgisi yoktur.
Cevap: B

Yorum Gönderme

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget