7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 18. 19. 20. 21. 22. 23. Sayfa Cevapları Erdemler Metni

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 18. 19. 20. 21. 22. 23. Sayfa Cevapları Erdemler Metni 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 1. Tema Erdemler Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23 Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

SEVGİ KURTARACAK BİZİ

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Metne Hazırlanalım
Verilen görsellerden yararlanarak kendi “sevgi” tanımınızı yapınız.
Cevap: Sevgi doğayı, canlıları, aileleri sevmek onlara özenle bakmak ve onlara saygı göstermektir.
Konuşalım
İki grubun bir konuyla ilgili iki karşıt görüşü bir jüri önünde savunmalarına münazara denir.
Siz de aşağıdaki yönergeleri takip ederek sınıfınızda bir münazara yapınız.
Cevap: Münazarayı yaparken kendi görüşünüzü destekleyecek her türlü görsel ve yazılı belgeyi önceden toplamalısınız.
Okuyalım
“Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirini noktalama işaretlerine ve metnin tür özelliğine dikkat ederek söz korosu yöntemiyle okuyunuz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Söz Varlığım
Şiirde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını verilen tanımlamalardan yararlanarak bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap:
sevecenlik:
güvence:
erinç:
saçılmak:
bereket:
sevgi:
kucak kucak:
kurtuluş:
1. Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat. (sevgi)
2. Hiçbir eksiği, üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur. (erinç)
3. Etrafa dağılmak, yayılmak. (saçılmak) 
4. İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu. (sevecenlik)
5. Teminat, garanti. (güvence)
6. Bolluk, gürlük. (bereket)
7. Bol bol. (kucak kucak)
8. Bir şeyden, bir yerden kurtulma, selamet. (kurtuluş)

Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz. Bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.
cana yakın – çıkar yol – ölüm korkusu
…………....ölüm korkusu.…………………………..Ölme tehlikesiyle yüz yüze gelmekten duyulan korku, can korkusu.
 Cümlem : Ölüm korkusu herkesi bir gün bulur.
• ………….çıkar yol ……………..: Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış; çözüm yolu, çare.
• Cümlem : Her sorunun bir çıkar yolu elbet bulunur.
• cana yakın : Sevimli.
• Cümlem : Çok cana yakın bir insandı.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Anlayalım – Cevaplayalım
Aşağıdaki soruları “Sevgi Kurtaracak Bizi” metnine göre cevaplayınız.
1. Şairin “Kurtaracaksa sevgi kurtaracak bizi” dizesindeki kurtuluş nelerle ilgilidir?
CevapÖlümden olmasa da ölüm korkusundan, savaştan olmasa da savaş korkusundan kıskançlıktan, kötülükten, boşluktan kurtaracaktır bizi.
2. Şiire göre azıcık sevecenlik görmek insanlarda neleri değiştirir?
Cevap: Sevecenlik gören insanlar az da olsa kırgınlıklarını, üzüntülerini, dertlerini unuturlar.
3. Şair sevgiyi neden tek çıkar yol olarak görmektedir?
Cevap: Çünkü bu uçsuz bucaksız evrende sevgiden başka çıkar yol ve daha güçlü bir duygu yoktur.
4. Sevmek, sevilmek insanları hangi mutlu sonuca ulaştıracaktır?
Cevap: Barışa, mutluluğa açılacak kapı ancak sevme sevilme ile mümkün olabilecektir.

Tersini Düşünelim

Sevmemek ve sevilmemek insanları hangi mutsuz sonuca ulaştırır?
Cevap: İnsanları yaşadıkları toplumda yalnızlığa iter. Bu da insanların gittikçe çevrelerinden kopmalarına sevilmedikleri için kötü alışkanlıklara ya da şiddete doğru götürecektir. Bu tür insanlar çevrelerine sadece kötü sonuçlanacak bazı davranışlarda bulunacaklardır.

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim
“Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirinin konusunun ve ana duygusunun doğru belirtildiği kutucuğa “” işareti koyunuz.
Konusu: Sevgi ve dostluğun önemi ( √)
Ana duygusu: Sevgi ve dostluğun olduğu yerde savaş olmaz. Konusu: Sevginin gücü ( √)
Ana duygusu: Sevgiden daha üstün bir güç yoktur. ( )
Konusu: Kardeşlik ve sevgi ( )
Ana duygusu: Sevgi ve kardeşlik sayesinde tüm zorluklar aşılır. ( )

Anlayalım – Yorumlayalım
Aşağıdaki dizelerin metinde ne anlama geldiğini belirtiniz.

Cevap: İnsanlar sevmeyi bilirlerse onlar için olumsuz kötü bir şey yoktur demektir. İnsanlar için aydınlık güzel günler ancak sevmekle başlar.
Nasıl ki yeşeren tohumlar dünyayı yeşile ve güzelliğe boğacaksa sevgi de büyüdükçe dünyayı güzelliğe boğacaktır.
Ve bu koca evrende sevgiden daha güçlü hiçbir gücün olmadığını anlamak hiç de zor değildir.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Hangi Özellikler Olmalı?
Aşağıda verilen özelliklerden hangileri “Sevgi Kurtaracak Bizi” metninde bahsedilen “seven/ sevilen insan”ın özelliklerinden değildir? Kutucukları işaretleyiniz.
kindar (√)
utangaç ()
şüpheci (√)
dürüst ()
cesur ()
kıskanç (√)
korkak (√)
nefret eden (√)
iyi niyetli ()
mutlu ()
güler yüzlü ()
coşkulu ()
yardımsever ()
barışçıl ()
somurtkan (√)
dertli (√)

Çıkarımda Bulunalım
Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirine ait aşağıdaki bölümden hareketle şairin duygu ve düşüncelerini bir koşula bağlayarak ifade etmesinin sebebi ne olabilir? Açıklayınız.
Var mı ondan başka güvencemiz?
Sevenin bir düşmanı varsa Sevmeyenin bin
Erinç de mutluluk da seversen var
Seversen her yağmur bereket
Seversen her mevsim bahar
Gündüzü de karanlıktır sevmeyenin
Cevap: Çünkü bir koşula bağlayarak düşüncelerini ifade ettiğinde okura daha inandırıcı gelmekte ve okuru daha çok etkileyebilmektedir. Bu yöntem sayesinde şiiri daha güçlü hale getirmiştir diyebiliriz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Şiiri Tamamlayalım
Aşağıda verilen şiirlerin temaları “sevgi”dir. Buna göre şiirlerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
Aşka gönül ile düşersen yanarsın
Zekâ ile düşersen kavrulursun
Akıl ile düşersen çıldırırsın
Duygu ile düşersen gülünç olursun
Aşka düşmezsen kalabalığa
karışırsın ezilirsin
sersem sersem bakınıp durma bir yol seç
Özdemir ASAF
Sevmek hayatın kanununda var
Gönülde, yürekte gözlerde var
Sözlerde şarkılarda şiirlerde var
Sevgisiz hayat neye yarar
Masallarda romanlarda var
Destanlarda yazıtlarda var
Filmlerde öykülerde var
Sevgisiz hayat neye yarar
Turgay KARABACAK
Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir kelime çıkarsa buna “akrostiş” denir. Siz de aşağıdaki “sevgi” konulu akrostiş çalışmasını tamamlayınız.
Sevin birbirinizi ey insanlar
En büyük kurtuluş odur çünkü
Ve sizler severseniz birbirinizi
Güneşli günler size daha yakın olur
İnanın bütün bunlar ancak sevgi ile olur
Bana Göre Şiir
Aşağıda ünlü kişilerin yaptıkları şiir tanımları verilmiştir. Siz de “Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirinin özelliklerinden yararlanarak kendi şiir tanımınızı boş bırakılan yere yazınız.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 18. 19. 20. 21. 22. 23. Sayfa Cevapları Erdemler Metni
Cevap: Şiir insanlara sevmeyi, saygıyı, barışı, güzellikleri kısaca hayatta var olan bütün güzellikleri güzel bir şekilde anlatma sanatıdır.

7.SINIF TÜRKÇE DERSİ DERSDESTEK YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


7. Sınıf Dersdestek Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 1 17. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz
Etiketler:
Tepkiler:

Yorum Gönderme

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget