7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sayfa Cevapları Kırmızı Metni

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sayfa Cevapları Kırmızı Metni 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek


KIRMIZI PABUÇLAR

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Metne Hazırlanalım

“Et tırnaktan ayrılmaz.” atasözünü aile bireyleri arasındaki bağ, dayanışma ve fedakârlık açısından değerlendiriniz.
Cevap: Nasıl ki tırnak ile et birbirinden ayrılmazsa aile içinde de anne baba çocuk kardeş demek de birbirinden ayrılmayacak ayrılamaz bireyler demektir. Çünkü aile demek birbirlerine saygı ve sevgi ile kenetlenmiş birbirleri için her şeyi yapacak ne kadar kötü şartlar ile karşılaşırlarsa karşılaşsınlar hiç bir zaman birbirlerini bırakmayacak kişiler demektir.

Konuşalım
“Aile” şiirini okuyup aşağıdaki soruları cevaplayınız. Katılımlı konuşma yöntemini kullanarak “aile” kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
+ Aile kavramı size neler çağrıştırıyor?
Cevap: güvenli huzurlu ve mutlu bir ortamı çağrıştırmaktadır.
+ Aileyi oluşturan bireyler arasındaki sağlıklı ilişki nasıl olmalıdır?
Cevap: Öncelikle aile üyeleri birbirlerini sevmeli birbirlerine saygı duymalı ve her koşulda her ne olursa olsun her zaman kenetlenme içinde olmalıdırlar.
+ Şiirde sizinle konuşan kişi ailenin hangi bireyi olabilir?
Cevap: Ailenin babası olabilir. Çünkü çocuklarım demektedir muhtemelen bu da işinden evine dönen bir babanın sözleri gibi gelmektedir.
+ Şiirdeki kişi sizce huzurlu mudur? Bunu hangi dizelerden anlıyorsunuz? + Aile bağlarının kuvvetli olmasını sağlayan başlıca değerler nelerdir?
Cevap: Bence huzurludur. Çünkü evine dönmüş ve evinde çoluk çocuğuyla onların sesleriyle huzuru bulmuştur.

Okuyalım
“Kırmızı Pabuçlar” metnini noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Söz Varlığım
“Kırmızı Pabuçlar” metninden hareketle aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi anlamlarıyla eşleştiriniz.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sayfa Cevapları Kırmızı Metni

Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü. ( tiyatro )
Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı. ( kostüm )
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme. ( prova )
Kelebek biçiminde, bir çengelle veya lastik bağla yakaya tutturulan kravat. Yuvarlak ve bombeli (şapka). ( melon )
Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı eğlence, şov. Sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm. ( gösteri )
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman. Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi. ( jimnastik )
Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul. ( konservatuvar )
Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü. ( parodi )
Gözü malda olmayan, gözü tok. ( tokgözlü )
Kolsuz, askılı fanila. ( atlet )
Tiyatro veya sinemada en önemli rol. ( başrol )
Öğrendiğiniz kelimelerden dört tanesini belirleyiniz. Belirlediğiniz kelimeleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.
Cevap: Geçen gün beyaz bir atlet aldım.
Cevap: İnsanlar bu hayatta mala mülke aldanmamalı tokgözlü olmalıdır.
Cevap: Geçen gün bir tiyatro gösterisi izledim.
Cevap: Her sabah jimnastik yaparım.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Anlam Farklılıklarını Bulalım

Metinde geçen “Provaları seyreden arkadaşlar gülmekten kırılıyorlardı.” cümlesindeki altı çizili ifade ile “Düşünmeden yaptığı davranışlar arkadaşlarının kırılmasına sebep oldu.” cümlesindeki altı çizili ifade bir anlam ayrılığı gösteriyor mu? Açıklayınız.
Cevap: Farklılık göstermektedir. Çünkü ilk cümlede çok fazla gülmekten eğlenmekten bahsedilirken ikinci cümledeki kırma kelimesi ise birilerini üzme anlamında kullanılmıştır.
“Bazı çocuklar gibi ne görse tutturan biri değil.” cümlesindeki koyu renk ile yazılan kelimeyi farklı anlama gelecek şekilde bir cümlede kullanınız.
Cümlem: Üniversite sınavında çok yüksek bir puan tutturmuş.
Hikâye Unsurları Neler ?
Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.
Hikâyenin Adı: Kırmızı Pabuçlar
Mekân: Okul, ev.
Zaman: Belirsiz bir zaman.
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Kız çocuğu, öğretmeni anne baba
Olay Örgüsü: Oyunda oynanacak tiyatroya seçilen kız, oyun için gerekli olan kırmızı ayakkabıları babasından isteyememesi, sonra çorapları boyayarak oyunu oynaması, kendisine alınan kırmızı pabuçlar yerine babasına bir çift ayakkabı alınması.
Hikâyenin Anlatıcısı: Birinci tekil şahıs kahraman ağzından anlatılmıştır.
Anlayalım – Cevaplayalım

“Kırmızı Pabuçlar” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Anne ve baba kızları hakkında ne düşünmektedir?
Cevap: Kızlarının çok düşünceli, tok gözlü, her gördüğünü isterim diye tutturan bir çocuk olmadığını düşünmektedirler.

2. Küçük kızın yaşadığı sorun nedir?
Cevap: Oyun için gerekli olan kırmızı pabuçları alması için babasına söyleyememesi.

3. Küçük kızın yaşadığı sorunu ailesiyle paylaşmamasının sebebi nedir?
Cevap: Ailenin maddi durumunun iyi olmaması.

4. Küçük kızın yaşadığı soruna bulduğu çözüm işe yaramış mıdır?
Cevap: Yaramıştır. İnsan bazen zor zamanlarda ve durumlarda olduğunda böyle yaratıcı çözümlere ulaşmakta aklını kullanabilmelidir.
Farklı Çözümler Üretelim
Küçük kız kırmızı ayakkabısı olmadığı için beyaz çoraplarını kırmızıya boyayarak yaşadığı sorunu çözmüştür.

Küçük kıza yaşadığı sorunu çözmesi için başka hangi önerilerde bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.
Cevap: Bir arkadaşından ödünç isteyebilirdi, öğretmenine durumu izah edebilirdi.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Metni Özetleyelim
Aşağıdaki cümleleri, hikâyedeki oluş sırasına göre sıralayınız ve defterinize metnin özetini yazınız.
Öğretmenimiz başrolü bana vermişti. (1)
Kırmızı pabuç dışında her şeyim tamamdı. (4)
Öğretmenimiz kostümlerimizi tek tek açıkladı. (3)
Okulun tiyatro salonunda gösterimizi başarıyla tamamladık. (8)
Provalarda hepimiz başarılıydık. (6)
Bir çift eski, beyaz çorabı ayakkabı modelinde kırmızıya boyadım. (7)
Babam aldığı kırmızı pabuçları yetiştiremediği için özür diledi. (9)
Sıra oyunda giyeceğimiz kostümlere geldi. (2)
Ertesi gün ısrarlarımla kırmızı pabuçları geri vererek babama bir çift ayakkabı aldık.( 10)
Ekonomik durumumuz nedeniyle babamdan kırmızı pabuç almasını isteyemedim. (5)
Annemle babam beni kutlamak için kulise geldiler. (9)

Ne Kadar Benziyorum ?
Okuduğunuz hikâyedeki küçük kızın özelliklerini belirleyiniz. Küçük kızın özellikleriyle kendi özelliklerinizi karşılaştırınız.
Hikâyedeki küçük kızın özellikleri : Tok gözlü, ailesini düşünen, yetenekli, zeki, yaratıcı, jest ve mimiklerini iyi kullanan biri.
Ortak özelliklerimiz : Zeki olmak, düşünceli olmak, aileyi sevmek
Farklı olan özelliklerimiz : Tiyatroya olan yetenek, jest ve mimikleri iyi kullanmak, yaratıcılık

Başlık Belirliyorum
Okuduğunuz hikâyenin başlığı ile içeriğinin uyumlu olup olmadığını nedeniyle birlikte yazınız. Metnin içeriğine uygun yeni bir başlık belirleyiniz.
Bence başlık içerikle uyumlu çünkü: Metnin en önemli noktasını alınmayan kırmızı pabuçlar ve kızın çözümü oluşturmaktadır.
Bence başlık içerikle uyumlu değil çünkü:
Benim belirlediğim başlık: YARATICILIK HAYAT KURTARIR
Farklı Bir Son Yazalım

“Kırmızı Pabuçlar” metnine farklı sonlar yazmaya ne dersiniz? Örneğin küçük kız ayakkabısının olmadığını ailesine söyleseydi olaylar nasıl gelişirdi? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.
Cevap: Baba o gece uyuyamazdı Hemen çözümler üretmeye çalışırdı. Ya gider bir yerlerden borç alırdı kızına o pabuçları alırdı ya da eş dost akrabadan rica eder evinde kırmızı pabuçlar olan birilerinden ayakkabıları ödünç alma yoluna giderdi.

Küçük kız, kırmızı ayakkabısı olmadığı için oyunda rol almak istemeseydi olaylar nasıl gelişirdi? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.
Cevap: Kızın hevesi kursağında kalırdı. Belki oyun bu kadar güzel olmazdı. Bir insanın pes ettiğini görürdük. Oysa hayatta pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu öykü sayesinde görmüş olmaktayız.


7.SINIF TÜRKÇE DERSİ DERSDESTEK YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


7. Sınıf Dersdestek Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 1 17. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz
Etiketler:

Yorum Gönderme

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget