7. Sınıf Din Kültürü FCM Yayınları 9. Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü FCM Yayınları 9. Sayfa Cevapları 
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Ders Kitabı 9. Sayfa Cevapları aşağıdadır.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 9

1. Âlem, melek, ahiret ve kıyamet kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
CevapAlem; yeryüzü ve uzayda var olan şeylerin tümüne denir. Eş anlamlısı: evrendir. 
Kâinat, mahlûkât, mevcûdat, mümkinât mâsivâ, felek, yaratılmışların tümü, kısacası Cenâb-ı Allah'ın dışında kalan ve yeryüzü ile gökyüzündeki maddî, manevî bütün eşya ve varlıklar. Kâinat, bütün yaratılmışlar, havadis, evrende var olan her şey âlemi oluşturmaktadır. Kâinattaki bütün varlıkların her bir türü de ayrı bir âlem oluşturmaktadır. Cinler âlemi, ins âlemi, ruhlar âlemi, hayvanlar âlemi, melekler âlemi... gibi. 
Melek kelimesi sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet anlamlarına gelir.  Terim olarak “Allah tarafından yaratılmış, çeşitli şekillerde görülebilen, zor işlere gücü yeten, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah’a itâatten ayrılmayan latîf varlıklar” diye tarif edilir. Melekler, duyu organlarımızla idrak edilmeyen, gözle görülmeyen ruhâni ve nurâni varlıklardır.
Âhiret kelimesinin manası: Arapçada ‘son, sonraki’ anlamına gelen ‘âhir’ kelimesinin müennesidir. Dünyadan sonra gidilecek son ve asıl mekânımız olan ebedi âlemin adıdır.
Kıyamet, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bu durumda kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır.
Kıyametin kopması, aklın imkânsız göreceği bir olay değildir. Çünkü evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah’ın, evrendeki düzeni bozması, dolayısıyla bugün tabiatı düzenleyen kanunların alt üst olması akıl açısından mümkündür.


2. “Melek yüzlü”, “Sanki kanatsız bir melek!” ifadeleri ne anlama gelir? Aile büyüklerinizle bu konuda konuşunuz.
CevapMelek yüzlü ve sanki kanatsız bir melek ifadeleri, iyi insanları anlatmak için kullanılan ifadelerdir. Melekler, günah işlemeyen varlıklardır. Bu nedenle günah işlemekten korkan, insanlara zarar vermeyen, salih ameller işleyen hep iyiliklerini düşünen ve iyi niyetli insanlar meleklere benzetilir.

3. Bir Kur’an mealinden, melekleri konu alan iki ayet araştırıp bunları defterinize yazınız.
Cevap“De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.” İsrâ suresi, 95. ayet.
“Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir.” (Fatır Suresi, 1. ayet)


4. Dört büyük melek hangileridir? Bunların adını ve görevlerini genel ağ, ilmihâl kitapları vb. kaynaklardan araştırınız.
CevapCebrail: Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlidir. (bk. Nahl suresi, 102. ayet.)
Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir. (bk. Secde suresi, 11. ayet.)
Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir. (bk. İbn Ebu Şeybe, Musannef, Zühd, 47.)
İsrafil: Sûra üflemekle görevlidir. (bk. Müslim, Salâtu’l Müsafirin, 200.)

5. Ahiret hayatını konu alan bir ayet araştırarak defterinize yazınız.
Cevap“ Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Allah gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez” (el-Câsiye, 21-22 ayetler).

6. Hz. İsa’nın (a.s.) kim olduğunu araştırınız. Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgileri defterinize özetleyiniz.
CevapKur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.), resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Bunlara ulü’l-azm peygamberler denir.
Hz. İsa (a.s.) da diğer peygamberler gibi Allah (c.c.) tarafından yaratılmış bir kuldur ve bir anneden doğmuştur. Annesinin ismi Meryem’dir (r.a.). Hz. Meryem (r.a.) ailesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen yerde ibadet edip yaşarken Cebrail (a.s.) ona Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak bir erkek evladı olacağını müjdeledi. Derken Hz. Meryem hamile kaldı ve karnındaki çocukla birlikte uzak bir yere çekildi. Oturduğu hurma ağacının dibinde doğum sancıları çekerken ilahi bir ses kendisini yönlendirdi ve doğum gerçekleşti. Bu mucizeyle Hz. İsa (a.s.) babasız olarak dünyaya geldi.
Allah’ın (c.c.) kitap verip mübarek kıldığı Hz. İsa (a.s.), Kudüs civarında peygamberlik yapmış ve insanları bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye çağırmıştır. Hıristiyanlar Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerildiğine inanırlar. Fakat Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.) çarmıha gerilmemiştir.


7. Sınıf FCM Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı 


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Etiketler:

Yorum Gönder

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget