7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ninenin Kitabı Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 21-22-23-24-25-26-27-28
Bu Sayfada 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Ninenin Kitabı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 21-22-23-24-25-26-27-28 (Erdemler Teması) Cevaplarını Bulabilirsiniz.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları

HAZIRLIK
Yardımlaşma hakkında derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz. Haberlerde geçen olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Gazete ve dergi haberlerini sınıf panosunda sergileyiniz.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. (enerji)
Manevi güç. ()
Sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak. ()
Hastalığın tehlikeli duruma gelmesi, fenalaşmak. (ağırlaşmak)
Yaşamak için gerekeni sağlamak. (geçinmek)
Uzlaşmak, anlaşmak. ()
Belli bir yaşa girmek. (basmak)
Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak. ()

2. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulup deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

dözgen kimgerçe
Cevap: gözden geçirmek O esi eserleri gözden geçirdik.

lindene geline kaymap
Cevap: elinden geleni yapmak Onun için elimden geleni yaptım.

bazoğı kanıt kam
Cevap: boğazı tıkanmak O sözleri duyunca boğazım tıkanmıştı

öngüzen şay başonkam
Cevap: gözünden yaş boşanmak Onu düşünce gözümden yaş boşanırdı.

3. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Ninenin mesleği neymiş?
Cevap: Nine kasabada öğretmenlik yaparmış.

2. Nine kimlerle yaşıyormuş?
Cevap: Önceleri eşi ve 6 çocuğu ile yaşarken 5 çocuğu ve eşi ölünce dul kızı ve 2 torunu ile beraber yaşamaktadır.

3. Nine, kitap yazmaya nasıl karar vermiş?
Cevap: Anılarını diğer insanlarla paylaşmak istemiş. O kadar çok şey görmüş geçirmiş ki bunları kaleme alarak insanlara anlatmasının doğru olduğunu düşünmüş.

4. Nine niçin yapayalnız kalmış?
Cevap: Çünkü kızı hastalanmış ve hastaneye kaldırılmış çocukları da bir akrabaları yanlarına almış. Parası da azmış.

5. Nine, avukatın yanına neden gitmiş?
Cevap: Anılarını yazmış olduğu kitabı bastırabileceği bir yayın evi bulması için avukattan yardım istemiş.

6. Nine, yazdığı kitaptan gelen parayla ne yapmış?
Cevap: Hemen torunlarını yanına alarak bir de bakıcı tutmuş.

7. Ninenin kızı neden avukatın yanına gitmiş?
Cevap: Çünkü ninenin bastırdığını sandığı kitabın içi boşmuş. O zaman da hangi itabın basıldığını ve durumun ne olduğunu öğrenmek için avukata gelmiş.

8. Avukat, niçin nineye gerçeği söylememiş?
Cevap: Çünkü onu kırmak istememiş. Onu en azından yaşamının bu son anlarında mutlu etmek istemiş. Nine yalandan da olsa mutlu olmuş.

4. ETKİNLİK

Ninenin Kitabı” metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı anlatmaktadır. Aşağıya, metnin hikâye unsurlarını yazınız.
Anlatıcı: Üçüncü tekil şahıs anlatıcı yazar anlatıcıdır.
Şahıs Kadrosu: Nine, avukat, ninenin kızı, torunları
Zaman: Hem geçmiş hem de şimdiki zaman
Mekan: Nine’nine evi, avukatın ofisi, hastane
Olay Örgüsü: Nine’nin hayatı, yaşlanması,kitap yayımlamak istemesi, Avukata gitmesi, kitabının yayımlanması, vefatı, ninenin kızının avukattan gerçekleri öğrenmesi…

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yargıları metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.
Cevap:
Çok yaşlandığı için dışarıya çıkması zor oluyordu.
Başkasına yük olmak istemediği için etrafındaki insanların yardım tekliflerini kabul etmedi.
Ninenin kızı hastalandığından iki küçük torununa kızının yakın dostları bakmaya başladı.
ninenin babası bir hastalık yüzünden kısa süre içinde vefat etmişti.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek diğer anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.
• Bazıları nineye yardım etmeye çalışıyordu.
Cevap: Çünkü nine ,etrafında sevilen bir insandı.

• Bütün bu olanlar avukatı da çok değiştirmişti.
Cevap: Çünkü, faydalı bir şey yaptığına inanıyordu.

• Birkaç kişi onun bu işin üstesinden geleceğine inanmıyordu.
Cevap: O tür insanlar nineyi çok yaşlı görüyordu.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “da/de”nin yazımlarını inceleyiniz. Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.
Sanki fırtına karşısın da yere doğru eğilmiş bir ağaç gibi duruyordu. ( Y )
Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu. (D)
Madem öyle bende oturup hatıralarımı yazarım. (Y)
Her gün az da olsa daktilosunun başına oturup ağır aksak yazıyordu. (D)
Evine de hem kendisine hem torunlarına bakması için bakıcı bir kadın tuttu.( Y )
Yazdıklarını da kızı dâhil kimsenin okumasına izin vermiyordu. ( D )
Nine doksan dokuz yaşına bastığında kızı hastalandı. (D)
Komşusu yinede nineyi istediği yere götürdü. (Y)

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar hâlini örnekteki gibi yazınız.
“Nine doksan dokuz yaşına bastığı sıralarda kızı hastalandı ve şehirdeki bir hastaneye kaldırıldı.
İki küçük torunu da kızının yakın dostları tarafından bakılmak üzere alınınca nine yapayalnız
kaldı. Fakat evi terk etmedi. Başkalarına yük olmak istemedi. Yapılan para yardımlarını geri çevirdi.
Bütün kasaba ninenin yalnızlığına üzülüyordu. Bir sabah yan komşusu onu evinin kapısında öylece duruyorken buldu. Eski ama şık kıyafetlerini giymişti.”
Cevap:
1.hastalanmak
2.kaldırmak
3.kalmak
4.etmek
5.istemek
6.geri çevirmek
7.üzülmek
8.bulmak
9.giymek

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz.
• Asla boş oturmazdı.
• Bahçedeki elmalar kızarmıştı.
• Ben de hatıralarımı yazarım.
• Bağımızdaki üzümler iki haftaya kadar olgunlaşır.
• Annemler, çocukken çeşmeden sürekli su taşırmış.
• Her sabah saat 06.30’da alarm sesiyle uyanırım.
• Kardeşim odasında tek başına oyun oynuyor.
• Bebeklerin tırnakları yetişkinlerden hızlı uzuyor.
• Öğrenciler teneffüste okulun bahçesinde koştu.

Altını çizdiğiniz; iş, oluş, durum bildiren sözcükleri örneklerdeki gibi gruplandırarak aşağıya yazınız.
iş bildiren: Yazarım, taşıyor, koştu.
Durum bildiren: Oturmazdı, uyanırım, oynuyor.
Oluş bildiren: Kızarmıştı, Olgunlaşır, uzuyor.

10. ETKİNLİK

a. En son okuduğunuz kitap hangisidir? Kitabın adını, konusunu, yazarını, kahramanlarını ve kitaptaki olayı aşağıya yazınız.
Bunu kendiniz yazmalısınız.
Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve konusu ne olurdu? Aşağıya yazınız.
Kitabın adı: ÇOCUKLARIN ÖZGÜR EVRENİ
Kitabın konusu: Hayaller kuran çocukların bir gün hayallerini gerçekleştirmeleri ve bu uğurda verdikleri mücadele.

11. ETKİNLİK

a. İyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerin anlatıldığı aşağıdaki paragrafı okuyunuz.
Cevap:
İyi bir konuşmacı, dinleyicilerle göz teması kurar. Jest (el, kol ve baş hareketleri) ve mimikler (yüzde beliren hareketler) ile konuşmasını açıklamaya, duygu ve düşüncelerini anlatmaya çalışır. Sözcükleri, anlamlarına uygun kullanır. Ses tonunu dinleyicilerin duyabileceği şekilde ayarlar. Konu dışına çıkmadan konuşmasını tamamlar.

b. Yardımlaşmanın önemi ile ilgili hazırladığınız konuşmayı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Konuşmanızı, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Cevap: BİR EL DE SEN UZAT
Yardımlaşma demek insanların sadece zorda kalanlara el uzatması demek değildir.Aynı zamanda yarın bir gün bizim de başımıza gelebilecek her türlü sıkıntılı durumda yanı başımızda birilerinin de olabilmesidir. Yardımlaşma bir erdemdir. Bu erdeme sahip olan insanlar ne şanslı ki bu kadar bencil insan arasında onlar bu güzel duygunun keyfini tatmışlardır. Yardımlaşma kimi zaman bir dosta kimi zaman da yere düşen ve hiç tanımadığımız insana uzatılan eldir. Keşke bu duygu bütün topluma geçse de herkes birbirine yardım etse. O zaman hiç kimse kendini yalız hissetmezdi.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Bana Bir Masal Anlat Baba” isimli şarkıyı dinleyiniz. Şarkının sözlerini defterinize yazınız


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Etiketler:

Yorum Gönder

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget